Zjawisko katatymii.

Zjawisko katatymii dotyczy stosunku uczuć do sądów. Sądy wydają się nam prawdziwe, jeżeli odpowiadają uczuciom, które nas ożywiają. W nastroju przygnębienia wszystko wydaje się nam beznadziejne, podczas gdy w nastroju pogodnym stajemy się optymistami. Odkrywcy tak są rozmiłowani w przedmiocie swoich badań, że nie widzą kontrargumentów, widzą tylko to wszystko, co za ich tezą przemawia. Także i odwrotnie: np. strach ma wielkie oczy. Zjawiska katatymii odgrywają ogromną rolę w psychice archaicznej w psychopatologii, mianowicie w patogenezie urojeń.
ZABURZENIA ŻYCIA UCZUCIOWEGO.
Właściwości życia uczuciowego wykazują już w warunkach prawidłowych ogromne różnice osobnicze. Nawet największe odchylenia od stanu prawidłowego mogą się czasem mieścić jeszcze w zakresie pojęcia normy, które w psychiatrii jest wyjątkowo trudno określić. Zaburzenia afektywne odgrywają w praktyce klinicznej ogromną rolę, zwłaszcza w diagnostyce psychiatrycznej. Mazurkiewicz za podłoże anatomiczno-fizjologiczne życia uczuciowego w prawidłowych i chorobliwych warunkach uważał – w nawiązaniu do poglądów Orbeliego – układ wegetatywny, który przenika wszystkie części żywego ustroju i znajduje się również w korze mózgowej. Pomijając zagadnienia teoretyczne zwrócić trzeba uwagę na praktyczne znaczenie odczynów afektywnych, które zwykły wikłać podstawową sprawę chorobową. Tak np. paranoik ze swymi urojeniami mógłby nie przedstawiać większego niebezpieczeństwa, gdyby nie odczyn afektywny na treść urojeń, prowadzący do, gwałtownych czynów. Zaburzenia afektu uważa się w takim przypadku za wtórne. Kiedy indziej bywa jednakże odwrotnie. W niektórych chorobach psychicznych zaburzenia afektywne zdają się być pierwotne. Ten schorzały afekt dopiero wtórnie wywiera wpływ na czynności myślowe, na sferę woli, działań, dążeń i na inne czynności psychiczne. W praktyce trudno jest zresztą w dalszym przypadku rozstrzygnąć, czy schorzenie afektu jest wtórne, czy pierwotne. Życie psychiczne jest zwartą całością i nie da się wywieść zaburzeń jednych funkcji psychicznych z zaburzeń innych funkcji. Wszystkie czynności wywodzą się bowiem ze wspólnego podłoża patofizjologicznego. [patrz też: leczenie za granicą bez ekuz, prądy traberta wskazania, oddać szpik]

Tags: , ,

No Responses to “Zjawisko katatymii.”

 1. Hubert says:

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 2. Woo Woo says:

  [..] Odniesienie w tekscie do profesjonalny dietetyk warszawa[...]

 3. Łukasz says:

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

 4. Waylay Dave says:

  [..] Cytowany fragment: dentysta Bytom[...]

 5. Lidia says:

  Lekarze czesto sie wsciekaja, ze ludzie na wlasna reke dokdztalcaja sie w internecie

Powiązane tematy z artykułem: leczenie za granicą bez ekuz oddać szpik prądy traberta wskazania