Zebrane wiadomosci same przez sie

Zebrane wiadomości same przez się nie rozstrzygają jeszcze, czy ba- dana osoba jest chora na gruźlicę płuc, ani też tego, jaka to jest postać, mają jednak w związku z wynikami innych badań duże znaczenie, i to zarówno dla rozpoznania gruźlicy, jak i dalszych losów chorego. Napro- wadzając na myśl możliwość gruźlicy płuc, starannie zebrane wywiady zmuszają lekarza do zwrócenia szczególnej uwagi na narząd oddechowy przy badaniu fizycznym i radiologicznym oraz do starannego poszuki- wania prątków gruźlicy w plwocinie, nawet jeżeli jej jest bardzo mało, w opluczynach żołądka itd. Dzięki temu gruźlicę płuc można nieraz roz- poznać już w okresie bardzo wczesnym, w którym dość często mylnie ją rozpoznaje się jako przewlekły nieżyt oskrzeli, gościec międzyżebrowy, niemoc nerwową (neurasthenia), niedokrwistość itd. W okresie przedalergicznym w rozpoznaniu gruźlicy może być po- mocne stwierdzenie rumienia guzowatego, który pojawia się . głównie na dolnych kończynach: zmiana ta jest zdaniem większości au- torów przeważnie pochodzenia gruźliczego. Dążenie do rozpoznania gruźlicy płuc we wczesnym okresie po- winno być nakazem dla każdego lekarza, a to ze względu na to, że uzyskuje się przez to rękojmię wyleczenia chorego i umożliwia, się szybsze usunięcie ogniska gruźliczego, niebezpiecznego dla otoczenia. Wczesne rozpoznanie ma prócz tego wielkie znaczenie jeszcze i dlatego, że przy- czyniając się do szybszego wyleczenia- chorego zmniejsza obciążenie cho- rego oraz społeczeństwa pod względem finansowym. Dążąc do rozpoznania gruźlicy płuc w najwcześniejszym jej okresie nie wolno jednak być zbyt skorym w jej rozpoznaniu bez podstaw do tego na prawdę uprawniających. Kaszel, duszność, częste krwioplucie, stany podgorączkowe i inne objawy, które nieraz uważa się za rozstrzy- gające w kierunku gruźlicy płuc, mogą zależeć od rozszerzenia oskrzeli lub innych chorób, nie zaś od gruźlicy płuc. Rozpoznając mylnie gruźlicę płuc bez ważkich dowodów, naraża się chorego na poważny uraz psy- chiczny i na wielkie wydatki, a kierując go na oddział gruźliczy – nawet na niebezpieczeństwo istotnego zakażenia się gruźlicą. Każdy przypadek, w którym nie stwierdza się prątków gruźlicy w plwocinie, należy uważać za wątpliwy co do gruźlicy płuc i przed określeniem go jako pewny przypadek gruźliczy poddać bardzo dokładnej obserwacji z zastosowa- niem nowoczesnych metod badania. [hasła pokrewne: odbudowa zęba koszt, test na nietolerancję pokarmową z krwi, oddział detoksykacyjny ]

Tags: , ,

No Responses to “Zebrane wiadomosci same przez sie”

 1. Emma says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Opieka nad osobami starszymi[...]

 2. Waylay Dave says:

  Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

 3. Anastazja says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: schodołazy towarowe[...]

 4. Krystian says:

  Może nieładnie tak krytykować, ale ten artykuł naprawdę jest tragiczny

 5. Sexual Chocolate says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: wózek inwalidzki[...]

 6. Nadia says:

  Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

Powiązane tematy z artykułem: odbudowa zęba koszt oddział detoksykacyjny test na nietolerancję pokarmową z krwi