Znaczenie wyższej uczuciowości w psychopatologii.

Uczuciowość wyższa posiada w psychopatologii ogromne znaczenie. Właśnie ta sfera łącznie z najwyższymi procesami myślowymi zdaje się być najwrażliwsza na działanie czynników chorobotwórczych. Stoi to w związku z faktem, iż płaty czołowe są nabytkiem ewolucyjnym najświeższym, a tym samym i najprecyzyjniejszym, najsubtelniejszym. Delikatna jest struktura anatemofizjologiczna i delikatna jest ich sprawność czynnościowa. W niektórych chorobach psychicznych zespół czołowy bywa też pierwszym zwiastunem cierpienia, a później też najtrwalszym, najtrudniejszym do naprawienia ubytkiem zejściowym. Na temat pojęcia uczuciowości wyższej powstają często nieporozumienia między klinicystami i moralistami. Zdarzają się zresztą i klinicyści, którzy jeszcze się nie otrząsnęli z moralistycznego ładunku obciążającego od wieków pojęcie uczuć wyższych. O zbrodniarzu, który z premedytacją mordował ludzi, który więc zdawałoby się wyzuty jest z poczucia moralnego, klinicysta orzeka, że miał nienaruszoną uczuciowość wyższą i na odwrót, o łagodnym, spokojnym człowieku niezdolnym do zabicia muchy, który nie wadzi nikomu, klinicysta orzeka, że wykazuje on wybitne obniżenie uczuciowości wyższej. Pojęcie to ma więc inną treść w ustach moralisty, a inną w ustach klinicysty. Dla tego ostatniego decydujące znaczenie ma poczucie norm etycznych, obowiązujących w środowisku chorego, to samo dotyczy norm regulujących przejawy innych uczuć wyższych. Natomiast powszechnie obowiązujące normy ogólnoludzkie są bez znaczenia, jeżeli wychowanie środowiskowe nie zdołało osobnikowi wpoić ich poczucia. Najohydniejsze czyny przestępcze mogą wypływać nie z braku uczuć wyższych, lecz przeciwnie z ich nadmiaru: wybitnej ambicji, aspiracji władczych, umiłowania nadwartości owych celów, przekonań polityczno-społecznych, religijnych, doktrynalnych, sekciarskich itd. Idee ludobójcze, które ze stanowiska ogólnoludzkich norm etycznych są złe, z punktu widzenia norm obowiązujących w środowisku szowinistycznym są zgodne z poczuciem etycznym sfanatyzowanych jednostek i grup. Wypływają one tym samym z prawidłowej uczuciowości wyższej, z poczucia dyscypliny, obowiązku, wyższej konieczności życiowej, z wiary w wyższość jednej rasy nad drugą, z umiłowania własnego narodu i pogardy dla szkodników stojących na zawadzie urzeczywistnieniu celów imperialistycznych itd. Z drugiej strony schizofrenik, który utracił napięcie dążeń, chociaż nie robi nic złego, nie grzeszy, nie jest zły, w oczach klinicysty przejawia doszczętny zanik uczuciowości wyższej. [przypisy: leczenie za granicą bez ekuz, prądy traberta wskazania, oddać szpik]

Tags: , ,

No Responses to “Znaczenie wyższej uczuciowości w psychopatologii.”

 1. Trip says:

  Badajcie sobie poziom potasu w organizmie

 2. Mindless Bobcat says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ortodonta w lublinie[...]

 3. Oliver says:

  Nie wiem już co robić

 4. Marcelina says:

  Article marked with the noticed of: usługi pogrzebowe warszawa[...]

 5. Little Cobra says:

  Owoce składają się w dużej mierze z wody

Powiązane tematy z artykułem: leczenie za granicą bez ekuz oddać szpik prądy traberta wskazania