Szybkosc opadania krwinek w gruzlicy

Szybkość opadania krwinek w gruźlicy płuc stoi w dużym związku ze stopniem aktywności sprawy gruźliczej. Ponieważ wyrazem czynnego stanu gruźlicy jest po części także poziom ogólnej ciepłoty ciała, przeto wysokiej gorączce u- chorego na gruźlicę towarzyszy przeważnie przy- spieszenia opadania krwinek. Bezwzględnej równoległości między WYS(J- kością gorączki a stopniem przyspieszenia opadania krwinek jednak nie ma. Dodatni odczyn Biernackiego (przyspieszenie opadania krwinek) nie- raz nawet wyprzedza skok ogólnej ciepłoty ciała. Można go niejedno- krotnie stwierdzać nawet w przypadkach gruźlicy przebiegającej bez go- rączki albo z niewielką gorączką. Zatem opadanie krwinek jest lepszym miernikiem aktywności sprawy gruźliczej niż stan ogólnej ciepłoty ciała. Tak samo często bywa rozbieżność między szybkością opadania krwinek a wagą ciała i ogólnym wyglądem chorego. Przyspieszenie opadania krwi- nek utrzymujące się pomimo przybywania wagi ciała, rokuje gorzej niż prawidłowy stan opadania krwinek lub nieco tylko przyspieszony. przy utracie wagi ciała. Rozległość zmian gruźliczych nie odgrywa zasadniczej roli dla szybkości opadania krwinek: zmiany rozległe, lecz nieczynne prze- biegają z prawidłowym opadaniem i na odwrót zmianie niewielkiej, lecz czynnej towarzyszy znaczne przyspieszenie opadania krwinek. Oceniać przypadek na podstawie zniknięcia prątków w plwocinie oraz poprawy objawów fizycznych w zakresie płuc przy badaniu podstawowymi me- todami oraz promieniami- rentgenowskimi trzeba ostrożnie, jeżeli rów- nocześnie nie zmniejsza się szybkość opadania krwinek. Prawidłowa szyb- kość opadania może ulec przyspieszeniu, zanim ponownie pojawią się prąt- ki w plwocinie oraz zanim nastąpi pogorszenie stanu płuc dające się wy- kryć podstawowymi metodami badania, .czy też tylko badaniem radiolo- gicznym. Słowem przyspieszone opadanie krwinek może być jedynym objawem aktywności sprawy gruźliczej w okresie wyraźnego zwolnienia choroby, trwające często długo. [patrz też: leczenie za granicą bez ekuz, prądy traberta wskazania, oddać szpik ]

Tags: , ,

No Responses to “Szybkosc opadania krwinek w gruzlicy”

 1. Houston says:

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

 2. Janina says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Okulista Gliwice[...]

 3. Drop Stone says:

  to lepiej na wszelki wypadek wyciąć

 4. Victoria says:

  [..] Cytowany fragment: szczoteczka elektryczna do zębów[...]

 5. Osprey says:

  wlasnie z jelita grubego sie wchłaniają

Powiązane tematy z artykułem: leczenie za granicą bez ekuz oddać szpik prądy traberta wskazania