Stosowanie aspiryny, mutacja PIK3CA guza i przeżycie raka jelita grubego

Regularne stosowanie aspiryny po rozpoznaniu raka jelita grubego powiązano z lepszym wynikiem klinicznym. Dowody eksperymentalne sugerują, że zahamowanie syntazy prostaglandyn-endonadtlenku 2 (PTGS2) (znanej również jako cyklooksygenaza-2) przez aspirynę obniża aktywność sygnalizacji 3 kinazy fosfatydyloinozytolu (PI3K). Postawiliśmy hipotezę, że wpływ aspiryny na przeżywalność i rokowanie u pacjentów z nowotworami charakteryzującymi się zmutowanymi PIK3CA (fosfatydyloinozytol-4,5-bisfosfonianowa 3-kinaza, katalityczny gen podjednostki alfa-polipeptyd) może różnić się od efektu u osób z PIK3CA typu dzikiego nowotwory. Metody
Uzyskaliśmy dane dotyczące 964 pacjentów z rakiem odbytnicy lub okrężnicy z badań Nurses Health Study i Health Professionals Follow-up Study, w tym danych na temat stosowania kwasu acetylosalicylowego po rozpoznaniu i obecności lub braku mutacji PIK3CA. Użyliśmy modelu proporcjonalnych hazardów Coxa do obliczenia wielowymiarowego współczynnika ryzyka dla śmierci. Przebadaliśmy markery nowotworowe, w tym PTGS2, fosforylowane AKT, KRAS, BRAF, niestabilność mikrosatelitarną, fenotyp metastratora wysp CpG i metylację długointerferrowanego elementu nukleotydowego 1.
Wyniki
Wśród pacjentów ze zmutowanym rakiem okrężnicy i odbytnicy PIK3CA regularne stosowanie aspiryny po rozpoznaniu wiązało się z przeżywalnością swoistego raka jelita grubego (współczynnik ryzyka w wielu odmianach dla zgonu związanego z rakiem, 0,18; przedział ufności 95% [CI], 0,06 do 0,61; P < 0,001 przez test log-rank) i całkowity czas przeżycia (wieloczynnikowy współczynnik ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny, 0,54; 95% CI, 0,31 do 0,94; P = 0,01 w teście log-rank). Natomiast u pacjentów z PIK3CA typu dzikiego regularne stosowanie aspiryny po diagnozie nie wiązało się z przeżywalnością raka jelita grubego (współczynnik ryzyka w wielu odmianach, 0,96; 95% CI, 0,69 do 1,32; P = 0,76 w teście log-rank ; P = 0,009 dla interakcji między aspiryną a zmiennymi PIK3CA) lub całkowity czas przeżycia (wieloczynnikowy współczynnik ryzyka, 0,94, 95% CI, 0,75 do 1,17, P = 0,96 w teście log-rank, P = 0,07 dla interakcji).
Wnioski
Regularne stosowanie aspiryny po rozpoznaniu wiązało się z dłuższym przeżyciem u pacjentów ze zmutowanym rakiem okrężnicy i odbytnicy PIK3CA, ale nie u pacjentów z rakiem PIK3CA typu dzikiego. Wyniki tego badania epidemiologii patologii molekularnej sugerują, że mutacja PIK3CA w raku jelita grubego może służyć jako predykcyjny biomarker molekularny do adiuwantowej terapii aspiryną. (Finansowane przez National Institutes of Health i inne.)
Wprowadzenie
Liczne obserwacyjne i randomizowane, kontrolowane badania sugerują ochronny wpływ regularnego stosowania aspiryny na nowotwory jelita grubego.1-7 Zdiagnozowano korzystny wynik związany z przyjmowaniem aspiryny po raku jelita grubego 8-10 sugeruje, że aspiryna jest obiecującym czynnikiem dla adiuwanta terapia
[patrz też: prądy traberta wskazania, test na nietolerancję pokarmową z krwi, śledzie w oleju z cebulką ]

Tags: , ,

No Responses to “Stosowanie aspiryny, mutacja PIK3CA guza i przeżycie raka jelita grubego”

 1. Zod says:

  Dużo błonnika, to wkrótce będzie awitaminoza

 2. Wojciech says:

  [..] Cytowany fragment: odszkodowanie za błąd medyczny[...]

 3. Tadeusz says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

 4. Airport Hobo says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: chirurgia dentystyczna[...]

 5. Fabian says:

  To tylko niedobór witaminy K

Powiązane tematy z artykułem: prądy traberta wskazania śledzie w oleju z cebulką test na nietolerancję pokarmową z krwi