Stosowanie aspiryny, mutacja PIK3CA guza i przeżycie raka jelita grubego AD 4

Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Nie było wcześniej określonej analizy podgrup. Przeprowadziliśmy 13 analiz podgrup post hoc (dla dwóch różnych punktów końcowych); wyniki 12 z tych analiz zostały przedstawione tutaj (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Zatem do dwóch wyników fałszywie dodatnich można się było spodziewać jedynie przez przypadek. Do analizy przeżycia wykonano metodę Kaplana-Meiera i test log-rank. W analizach śmiertelności specyficznej dla raka okrężnicy i odbytnicy, dane dotyczące zgonów z przyczyn innych niż rak jelita grubego zostały ocenzurowane. Aby kontrolować pod kątem zakłóceń, użyliśmy modeli proporcjonalnego hazardu Coxa do obliczenia współczynnika ryzyka śmierci w zależności od zastosowania aspiryny lub niewykorzystania oraz obecności lub braku mutacji PIK3CA w guzie. Istotność interakcji oceniano za pomocą testu Walda na krzyżowy produkt aspiryny i zmiennych PIK3CA. Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów z rakiem jelita grubego, zgodnie ze statusem mutacji PIK3CA i regularnym stosowaniem lub niewykorzystaniem aspiryny po rozpoznaniu. Tabela podsumowuje wyjściową charakterystykę 964 pacjentów z rakiem jelita grubego, zgodnie z zastosowaniem aspiryny lub nieużytkiem po diagnozie i obecności lub braku mutacji PIK3CA w guzie. Mutacje KRAS wiązano ze zmutowanymi nowotworami PIK3CA, jak opisano wcześniej.15 W porównaniu z pacjentami, którzy nie stosowali kwasu acetylosalicylowego przed rozpoznaniem, wyższy odsetek pacjentów, którzy stosowali aspirynę przed diagnozą, również stosował ją po rozpoznaniu, jak opisano wcześniej. zmutowanych nowotworów PIK3CA wynosił 17% (u 70 z 413 pacjentów) wśród pacjentów, którzy stosowali aspirynę przed rozpoznaniem i 17% (u 91 z 551 pacjentów) wśród pacjentów, którzy nie stosowali kwasu acetylosalicylowego przed rozpoznaniem. Ogółem odnotowano 395 zgonów, w tym 190 zgonów z powodu raka jelita grubego. Mediana okresu obserwacji wynosiła 153 miesiące (zakres międzykwartylny, 104 do 195) u pacjentów z cenzurowanymi danymi.
Stosowanie i przetrwanie aspiryny według statusu mutacji PIK3CA
Ryc. 1. Ryc. 1. Śmiertelność wśród pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytu, zgodnie z regularnym stosowaniem lub niewykorzystaniem aspiryny po diagnozie i statusem mutacji PIK3CA. Panele A i B pokazują śmiertelność swoistą dla raka okrężnicy i odbytnicy u pacjentów z mutantami PIK3CA oraz u pacjentów z guzami PIK3CA typu dzikiego, a panele C i D pokazują ogólną śmiertelność w poszczególnych podgrupach pacjentów.
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki zagrożenia dla zgonu z dostosowaniem do stopnia zaawansowania choroby i innych zmiennych, zgodnie ze stanem mutacji PIK3CA w guzie i stosowaniu lub niewykorzystywaniu aspiryny po diagnozie. Zbadaliśmy hipotezę, że wpływ stosowania kwasu acetylosalicylowego na przeżycie po diagnostyce może być silniejszy w przypadku zmutowanego raka jelita grubego PIK3CA niż w raku PIK3CA typu dzikiego (rysunek i tabela 2 oraz tabela S2 w dodatkowym dodatku)
[więcej w: leczenie za granicą bez ekuz, poradnia psychologiczna ursynów, odbudowa zęba koszt ]

Tags: , ,

No Responses to “Stosowanie aspiryny, mutacja PIK3CA guza i przeżycie raka jelita grubego AD 4”

 1. Captain Peroxide says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: endermologia warszawa[...]

 2. Mr. Spy says:

  Wątrobę należy trenować, jak każdy inny narząd.

 3. Małgorzata says:

  Article marked with the noticed of: dermatologia estetyczna warszawa[...]

 4. Alicja says:

  Jak olej lniany to tylko świeży i przechowywany w lodówce w ciemnej butelce

 5. Sherwood Gladiator says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu protezy piersi[...]

 6. Bowler says:

  Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

Powiązane tematy z artykułem: leczenie za granicą bez ekuz odbudowa zęba koszt poradnia psychologiczna ursynów