Rozpoznanie jam gruzliczych w plucu.

Rozpoznanie jam gruźliczych w płucu. Doniosłe znaczenie jam w płucach dla rokowania i leczenia oraz powstawanie ich w różnych postaciach i w różnych okresach gruźlicy płuc wymaga oso- bnego omówienia ich rozpoznawania. Jamę w płucu można nieraz rozpoznać już na podstawie znamiennego – dla nich zespołu objawów, który wykrywa się za pomocą podstawowych metod badania klatki piersiowej. Na niego składa się odgłos opukowy be- benkowy lub metaliczny, szmer oddechowy oskrzelowy lub dzbanowy, przelewanie, wzmożenie drżenia piersiowego i głos piersiowy. Zespół ten zdarza się jednak stosunkowo rzadko. Skoda twierdził, że wywołuje go tylko taka jama w płucach, która ma co najmniej 4 cm średnicy, leży powierzchownie wśród naciekłej tkanki płucnej i zawiera powietrze. Natomiast mniejsze jamy można wykryć tylko wtedy, jeżeli leżąc po- wierzchownie są one skupione licznie na ograniczonej przestrzeni. Rza- dziej niż omówiony wyżej zespół w miejscu jamy stwierdza się zmien- ność odgłosu opukowego, zależną od zmiany położenia ciała a także zmiany wysokości odgłosu opukowego, zależne od otwierania i zamykania ust, od oddychania i od zmiany położenia ciała. Prócz tego zespołu umożliwiającego wykrywanie jam w płucach, zwanych dlatego jamami jawnymi, nasuwają podejrzenie w kie- runku jamy rzężenia dźwięczne, stale lub często słyszalne w tym samym miejscu, zwłaszcza w górnych częściach klatki piersiowej oraz w okolicy pachowej. Omówionych objawów może jednak nie być w miejscu jamy, nawet powierzchownej. Podstawowe metody badania fizycznego mogą nie wy- kryW3JĆ żadnych nieprawidłowości, nawet gdy jama jest bardzo duża. Są to tzw. jamy nieme (Gromcner), W innych przypadkach stwier- dzają one odchylenia do stanu prawidłowego, lecz nieznamienne dla jamy – są to tzw. jamy małomówiące. Obfite wykrztuszanie plwociny w pewnych położeniach ciała oraz stała obecność w niej licz- nych prątków gruźlicy i włókien sprężystych przemawiają w tych przy- padkach za jamą. Nieme są jamy wtórnie zamknięte, tzn. takie, które powstają z jawnych wskutek zamknięcia światła doprowadzającego oskrzela na tle rozrostu i kurczenia się otaczającej tkanki łącznej. o częstości różnych rodzajów jam gruźliczych w płucach u dorosłych można sądzić z danych Michała Blacha, opartych na 1264 przypadkach gruźlicy płuc z ja- mami. Jam jawnych wśród tego materiału było 67% (847 przypadków), niemych 9,57% (121 przypadków) i mało mówiących 23,42% (296 przypadków). W początko- wym okresie suchot płuc było jam jawnych na 267 przypadków tylko 9% (24 przy- padki), niemych 24% (64 przypadków) i mało mówiących 67% (179 .przypadków). U niemowląt jamy gruźlicze w płucach spotyka się rzadko. W prze- ważającej większości przypadków w tym wieku są to jamy nieme, na- wet gdy są duże. [więcej w: odczulanie biorezonansem, odczulanie biorezonansem do włosów, przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz ]

Tags: , ,

No Responses to “Rozpoznanie jam gruzliczych w plucu.”

 1. Cujo says:

  [..] Cytowany fragment: metoda piórkowa brwi[...]

 2. Liliana says:

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

 3. Turnip King says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: medycyna naturalna[...]

 4. Commando says:

  Jestem w ciąży

 5. 101 says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu somatodrol[...]

 6. Róża says:

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz odczulanie biorezonansem przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz