Prowadzac akcje wykrywania gruzlicy w

Prowadząc akcję wykrywania gruźlicy w najwcześniejszym okresie, powinna poradnia dopomagać w tym także lekarzom wolnopraktykują- cym, szkolnym i in. w tych przypadkach, w których dla rozpoznania niezbędne są badania dodatkowe w postaci badania radiologicznego, ba- dania szybkości opadania krwinek itd. Stała opieka poradni nad chorymi zarejestrowanymi ma na celu dobro chorego i jego otoczenia. Akcja zapobiegawcza poradnii powinna dotyczyć przede wszystkim dzieci i młodzieży przebywającej w środowisku gru- źliczym. Nie mniejszą troską powinna poradnia otoczyć dziatwę z rodzin gruźliczych, a także tych, u których odczyn tuberkulinowy przy nieobec- ności gruźlicy czynnej jest dodatni lub są ślady po przebytej gruźlicy kości, stawów, węzłów chłonnych itd. Stwierdzenie przebytego zapale- nia opłucnej lub otrzewnej, jako, powstającego bardzo często n.a tle za- każenia prątkami gruźlicy, wymaga akcji zapobiegawczej, pomimo nawet niewykrycia ogniska gruźlicy czynnej, a zatem poradnia ma kierować także dzieci i młodzież do szkół na otwartym powietrzu, prewentoriów, kolonij, półkolonij i stosować w ogóle omówione już środki, które mają za zadanie wzmocnić ustrój. Dla dorosłych służą do tego celu półsana- toria dzienne i zwłaszcza nocne, częste wypoczynki w· zdrowej miejsco- wości, umożliwienie przebywania poza pracą na otwartym powietrzu itp. Ochrona otoczenia przed zakażeniem wymaga kierowania chorych z czynną gruźlicą płuc do zakładów leczniczych. Zwłaszcza jest nakazem ze stanowiska racjonalnej walki społecznej z gruźlicą, by każdy suchotnik z daleko posuniętymi zmianami w płucach, obficie wykrztusza- jący prątki gruźlicy, był umieszczony w zakładzie leczniczym. Tym bar- dziej nie powinien chory na gruźlicę umierać w domu. Niestety , wobec szerokiego rozpowszechnienia się gruźlicy i stosunkowo małej liczby łóżek przeznaczonych dla niej w, zakładach leczniczych nie zawsze można na razie zadośćuczynić tej zasadzie. tak iż chory zakażający otoczenie po- zostaje często nadal w swym mieszkaniu. W takim stanie rzeczy do obo- wiązków poradni należy dokładnie pouczyć chorego i jego otoczenie, jak powinno się zachowywać dla uniknięcia zakażenia. Najlepiej jeżeli chory będzie mieć w mieszkaniu osobny pokój su- chy, jasny, niezwrócony na północ, lub chociażby oddzieloną parawa- nem słoneczną część pokoju, do której nie powinny wchodzić zwłaszcza dzieci, szczególnie w czasie porządkowania. [przypisy: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie, poradnia psychologiczna ursynów, zsz nr 1 biała podlaska, odruch oksytocynowy ]

Tags: , , ,

No Responses to “Prowadzac akcje wykrywania gruzlicy w”

 1. Elżbieta says:

  [..] Odniesienie w tekscie do psychoterapeuta katowice[...]

 2. Nicola says:

  Ja wole sie przebadac co roku

 3. Broomspun says:

  [..] Cytowany fragment: acai berry[...]

 4. Jeremi says:

  Może nieładnie tak krytykować, ale ten artykuł naprawdę jest tragiczny

 5. Daniel says:

  [..] Cytowany fragment: depilacja laserowa Poznań[...]

 6. Norbert says:

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

Powiązane tematy z artykułem: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie odruch oksytocynowy poradnia psychologiczna ursynów zsz nr 1 biała podlaska