Niemowleta w ogóle nie po-

Niemowlęta w ogóle nie po- winny się znajdować w takim mieszkaniu. Ściany pokoju najlepiej wy- bielić. W pokoju nie powinno być żadnych przedmiotów łatwo zatrzy- mujących kurz (firanki, portiery, obrazy i in.). Pokój trzeba często prze- wietrzać i porządkować przy otwartym oknie, a podłogę i meble wycie- rać wilgotną ścierką, by nie podnosić kurzu, Łóżko swoje musi słać, w miarę możności sam chory. Razem z nim w łóżku nie powinien nikt spać, zwła- szcza dzieci. Chory nie powinien spluwać na podłogę, na ziemię ani do chusteczki, lecz do kieszonkowej spluwaczki z lizolem. Plwocinę ze splu- waczką trzeba co dzień odkażać przez gotowanie. By nie rozpylać plwo- ciny, należy podczas kaszlu zasłaniać usta dłonią, często płukać usta, myć ręce i twarz kilka razy dziennie. Chory musi mieć osobne naczynie stpłowe, które po każdym użyciu należy dobrze wygotować. Bieliznę osobistą i pościelową powinien chory mieć osobną, bieliznę zbrudzoną należy wygotować. Ubranie powinno być z materiału ciepłego, będą- cego złym przewodnikiem ciepła, np. z. wełny. Pod koszulą można nosić koszulę flanelową. Chory nie powinien całować, zwłaszcza dzieci. Chorego i otoczenie należy pouczyć, że gruźlica płuc jest chorobą uleczalną, jeżeli jej nie lekceważy się oraz jeżeli leczenie rozpoczyna się w jak najwcześniejszym okresie. Osobnego omówienia wymaga zagadnienie, czy poradnia przeciw- gruźlicza poprzestawać ma tylko na wykrywaniu chorych na gruźlicę, na opiece społecznej nad tymi chorymi i na uświadomieniu chorych i otoczenia co do zapobiegania gruźlicy; czy też w zakres jej zadań wchodzi także leczenie chorych na gruźlicę. Przeciwnicy leczenia chorych na gruźlicę w poradni wysuwają zastrzeżenie, że wykrywanie chorych na gruźlicę, opieka nad nimi i uświadamianie chorych i otoczenia w za- pobieganiu i zwalczaniu gruźlicy – są to zadania tak poważne i po- chłaniające tyle czasu, że nie należy poradni obciążać jeszcze dodatkową pracą. Pomimo tego zastrzeżenia dobro ogólne wy-maga, by poradnia prze- ciwgruźlicza leczyła chorych na gruźlicę. To jest konieczne dla wytwo- rzenia atmosfery zupełnego zaufania do poradni ze strony ludności przydzielonego do niej okręgu. Ułatwia to spełnianie przez poradnię -jej zadania wykrywania chorych na gruźlicę i uświadamiania ludności. Ludność bowiem, jak dotychczas, nie rozumie jeszcze ważności porady lekarskiej, ograniczającej się do podania przepisów higienicznych bez równoczesnego zarządzenia leczenia. [więcej w: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie, poradnia psychologiczna ursynów, zsz nr 1 biała podlaska, odruch oksytocynowy ]

Tags: , , ,

No Responses to “Niemowleta w ogóle nie po-”

 1. Julia says:

  [..] Odniesienie w tekscie do stomatolog włocławek[...]

 2. Blister says:

  Moja babcia ma zaćmę

 3. Oliwier says:

  [..] Odniesienie w tekscie do opieka osób starszych[...]

 4. Electric Player says:

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

 5. Monika says:

  [..] Odniesienie w tekscie do acai berry[...]

 6. Igor says:

  Polecono mi fototerapię

Powiązane tematy z artykułem: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie odruch oksytocynowy poradnia psychologiczna ursynów zsz nr 1 biała podlaska