Zaburzenia życia uczuciowego.

Najważniejsze zaburzenia życia uczuciowego przedstawiają się jak następuje: POSĘPNICA MELANCHOLIA, DEPRESJA. Miano depresja jest o tyle dwuznaczne, że oznaczamy nim w życiu codziennym zarówno prawidłowy odczyn uczuciowy na przykre bodźce, jak i nastrój chorobliwy. Przygnębienie jest fizjologicznym stanem. Miana tego używamy jednak również przy opisywaniu, stanów psychopatologicznych. Jest to więc miano opisowe, które nie zobowiązuje nas jeszcze do rozstrzygania, czy w danym przypadku chodzi o nastrój prawidłowy, czy chorobliwy. Nie powinno się natomiast używać miana depresji na oznaczenie prawidłowego przygnębienia, chociaż błąd ten jest powszechny nawet w ustach psychologów i psychiatrów. Walka z tego rodzaju nawykami bywa trudna, mimo to jednak dążyć należy do tego, aby nazwą depresji określać tylko nastroje patologiczne, a nawet jeszcze więcej, tylko tzw. zespół depresyjny. Jeżeli nie znamy przyczyny, która wywołała u danego osobnika jego przygnębiony nastrój, niełatwo jest nam orzec, czy chodzi tu o uczucia prawidłowe, czy chorobliwe. Matka po stracie dziecka może być w wyższym nawet stopniu przygnębiona niż melancholik. Różnice ilościowe nie są więc istotne dla odróżnienia prawidłowego stanu przygnębienia od chorobliwego. Istotny moment w rozpoznaniu różnicowym leży w tym, że przygnębieniu chorobliwemu towarzyszy szereg innych objawów, które razem składają się na kliniczny zespół, jak lęk, zanik napędu psychoruchowego, skłonności samobójcze, zwolniony aż do zahamowania tok procesów myślowych, przygaszenie uczuciowości wyższej, pewne zaburzenia wegetatywne itd. Same właściwości chorobliwego przygnębienia bierzemy więc pod uwagę w ramach całego zespołu klinicznego, o którym w części szczegółowej będzie jeszcze obszerniej mowa. [więcej w: zaburzenia orientacji, śledzie w oleju z cebulką, zycie bytomskie, ekshibicjonizm emocjonalny]

Tags: , , ,

No Responses to “Zaburzenia życia uczuciowego.”

  1. Knuckles says:

    Takie badanie od 10 lat robia

  2. Sebastian says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu czekolada[...]

  3. Amelia says:

    Alergia na białka mleka krowiego

Powiązane tematy z artykułem: ekshibicjonizm emocjonalny śledzie w oleju z cebulką zaburzenia orientacji zycie bytomskie