Mutacje BRCA1 w populacyjnym badaniu młodych kobiet z rakiem piersi czesc 4

Badanie obejmowało analizę polimorfizmu konformacji pojedynczej nici i hybrydyzację z oligonukleotydami specyficznymi dla allelu. Produkty PCR, które dawały wariantowe wzory w analizie polimorfizmu konformacji pojedynczej nici lub które były pozytywne dla mutacji w teście specyficznym dla allelu, sekwencjonowano bezpośrednio w celu ustalenia pozycji i rodzaju zmienności sekwencji. Analiza danych dotyczących sekwencji umożliwiła przypisanie każdej zmiany do jednej z następujących kategorii: mutacje wpływające na strukturę i funkcję genu, rzadkie warianty sekwencji o nieznanym wyniku funkcjonalnym i polimorfizmy powszechne w populacji ogólnej, niezależnie od piersi – status zawodnika. Figura pokazuje strategię, którą stosowaliśmy do badania mutacji w sekwencji BRCA1 linii zarodkowej. Zmiany, które znaleźliśmy, dzielą się na trzy kategorie: określone mutacje, z których każda została powiązana z rakiem piersi we wcześniejszych badaniach rodzin wysokiego ryzyka lub przewiduje się, że spowoduje skrócenie białka; rzadkie warianty sekwencji o nieznanej konsekwencji funkcjonalnej; i polimorfizmy powszechne w populacji ogólnej, niezależnie od statusu raka piersi. Każda kategoria jest omówiona osobno poniżej.
Zdecydowane mutacje BRCA1
Tabela 2. Tabela 2. Zdefiniowane mutacje BRCA1 u sześciu kobiet z wczesnym rakiem piersi. Sześć określonych mutacji BRCA1 zidentyfikowanych w badanej populacji i cechy kobiet, u których wykryto takie mutacje, przedstawiono w Tabeli 2.
Rycina 2. Rycina 2. Trzy mutacje BRCA1 zidentyfikowane przez analizę polimorfizmu jednoniciowych konformacji. Każdy autoradiogram żeli polimorfizmu o pojedynczym łańcuchu konformacji wykazuje normalne wzorce migracji zdenaturowanych produktów PCR i przesunięcie ruchliwości wytwarzane przez zmutowany allel w odpowiednim segmencie genomowym. W każdym panelu ścieżka pokazująca zmutowany allel (odpowiadający mutacji linii zarodkowej) jest oznaczona gwiazdką. Panel A pokazuje mutację punktową T-to-G w eksonie 5 w pierwszej pozycji kodonu 61 (pacjent 29); Panel B, wstawienie 12 par zasad w intronie 20 (Pacjent 30); i Panel C, nonsensowna mutacja C-to-T przy nukleotydzie 4302 w eksonie 12 (Pacjent 70).
Cztery z mutacji powodują przedwczesne kodony terminacji, a zatem skrócony produkt białkowy (pacjenci 7, 51, 70 i 72 w Tabeli 2). Trzy z tych czterech mutacji zostały opisane wcześniej w rodzinach, których choroba jest powiązana z regionem BRCA1.17 Mutantyczna mutacja w eksonie 12 (Pacjent 70 w Tabeli 2) jest nowatorska, ale jakościowo podobna do innych już opisanych. Nieprawidłowy wzór wytworzony przez tę mutację w analizie SSCP pokazano na Figurze 2A, Figurze 2B i Figurze 2C.
Zidentyfikowano również jedną mutację missense i jedną dużą insercję intronową. Zmiana od cysteiny do glicyny w aminokwasie 61 w obrębie motywu wiążącego cynk białka BRCA1 (Pacjent 29 w Tabeli 2 i Figura 2A, Figura 2B i Figura 2C) została opisana w co najmniej dwóch rodzinach wysokiego ryzyka17 i ma było postrzegane jako mutacja somatyczna w guzie jajnika.25 Wstawienie 12 par zasad (bp) w intronie 20 w Pacjencie 30, u których w przeszłości występował rak piersi i szyjki macicy, reprezentuje redystrybucję tandemową sekwencji 5 GTNTTCCACTCC3 , która rozpoczyna się o 48 pz za granicą 3 eksonu 20
[hasła pokrewne: zaburzenia orientacji, erozja szkliwa, odruch oksytocynowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje BRCA1 w populacyjnym badaniu młodych kobiet z rakiem piersi czesc 4”

 1. Fast Draw says:

  Co roku co innego pisza

 2. Vortex says:

  [..] Cytowany fragment: usg piersi opole[...]

 3. Dangle says:

  Znajomy ma gospodarstwo i rente, popija wódeczke, a rente dostał na ciśnienie.

 4. Disco Potato says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dom pogrzebowy[...]

 5. Bugger says:

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

Powiązane tematy z artykułem: erozja szkliwa odruch oksytocynowy zaburzenia orientacji