Mutacje BRCA1 w populacyjnym badaniu młodych kobiet z rakiem piersi ad 5

Ten wariant można łatwo wykryć za pomocą analizy SSCP (Figura 2A, Figura 2B i Figura 2C) i nie był on obecny w żadnym z 73 osobników w populacji kontrolnej. Ta mutacja została również zidentyfikowana u kobiety z rakiem piersi i jajnika, która miała pięciu krewnych matek z rakiem piersi. 26 Ta zmiana może wpływać na przetwarzanie RNA, ale RNA nie był dostępny do testowania efektu mutacji. Historia rodzin sześciu kobiet z mutacjami BRCA1 jest zróżnicowana; czterech z nich zgłosiło rodzinne przypadki raka piersi lub jajnika. Spośród pozostałych dwóch, pacjentka 70 miała ojcowską ciotkę i babkę ze strony ojca z niezidentyfikowanymi złośliwymi chorobami, ale nie miała żadnych sióstr ani ciotek matek, a pacjentka 30 nie miała żadnych sióstr, ale miała dwie ciotki matki i pięć ojców, z których żadna nie miała raka (Tabela 2).
Rzadkie warianty sekwencji BRCA1
Tabela 3. Tabela 3. Rzadkie warianty sekwencji BRCA1 zidentyfikowane przez analizę polimorfizmów jednoniciowych konformacji u czterech kobiet z rakiem piersi o wczesnym początku. Zidentyfikowano cztery rzadkie warianty sekwencji BRCA1 (tabela 3). Takie rzadkie warianty występują bardzo rzadko w populacji ogólnej i nie zostały jeszcze skojarzone z rakiem piersi w rodzinach wysokiego ryzyka. Mogą wywoływać zmiany aminokwasowe na białku BRCA1 lub mogą zmieniać przetwarzanie RNA, ale funkcjonalna konsekwencja tych zmian pozostaje nieznana.
Dwa z rzadkich wariantów sekwencji to substytucje pojedynczej zasady, z których każda powoduje zmianę aminokwasu. Zmiana missense w eksonie 2 powoduje substytucję treoniny dla metioniny przy aminokwasie 18 (Pacjent 76 w Tabeli 3), co może wpływać na konformację białka, ponieważ polarna reszta hydrofilowa zastępuje resztę, która jest niepolarna i hydrofobowa. Zmiany tej nie zaobserwowano u żadnego z 73 pacjentów w populacji referencyjnej, ani nie stwierdzono jej w rodzinach wysokiego ryzyka. Przeciwnie, zmiana sensu A-na-G na nukleotyd 4158 (Pacjent 37 w Tabeli 3) również stwierdzono u jednej osoby w grupie kontrolnej. Ta substytucja była wcześniej obserwowana u pacjenta z insercją w innym miejscu w genie, 17 co sugeruje, że reprezentuje raczej rzadki neutralny polimorfizm niż prawdziwą mutację.
Pozostałe dwa rzadkie warianty sekwencji znaleziono w niekodujących regionach i nie znaleziono ich w grupie kontrolnej. Nie jest prawdopodobne, aby substytucja jednej zasady w eksonie 4 znalezionym w Pacjencie 65 miała konsekwencje funkcjonalne, biorąc pod uwagę jej lokalizację w obrębie tego niekodującego eksonu. Zmiana C-to-G o 1088 bp w górę od miejsca inicjacji transkrypcji BRCA1 (Pacjent 71 w Tabeli 3) jest godna uwagi, ponieważ znajduje się w eksonie 1B innego genu, 1A1-3B, który koduje przypuszczalny B-box zwinięty białko komórkowe.27 Mniej niż 300 par zasad oddziela pierwsze egzo- liny od BRCA1 i 1A1-3B, co zwiększa możliwość skoordynowanej regulacji ekspresji tych dwóch genów.28
Typowe polimorfizmy
Osiem powszechnych polimorfizmów BRCA1 zidentyfikowano w populacji pacjentów, co odpowiada zmianom sekwencji w eksonach 11 (pięć polimorfizmów) i 16 oraz intronach 8 i 16 (dane nie przedstawione). Wszystkie zmiany w obrębie sekwencji kodujących były substytucjami pojedynczej zasady, a każdy polimorfizm miał częstotliwość alleli co najmniej 7,5 procent w badanej populacji
[podobne: rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena, moringa herbata, chirurg naczyniowy warszawa nfz ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje BRCA1 w populacyjnym badaniu młodych kobiet z rakiem piersi ad 5”

 1. Hanna says:

  Rozumiem, że największy problem że nie ma badań

 2. Robert says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodonta w lublinie[...]

 3. Waylay Dave says:

  Co z suplementami diety zalecanymi

 4. Gabriela says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Makijaż permanentny kielce[...]

 5. Oskar says:

  Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz moringa herbata rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena