Leczac chorego na gruzlice powinna

Lecząc chorego na gruźlicę powinna poradnia dokładnie zapisywać przebieg choroby i w razie zmiany przez chorego, miejsca zamieszkania przesłać zapiski te poradni. pod opiekę której chory przechodzi. Takie samo postępowanie obowiązuje poradnię, jeżeli chorego kieruje do dal- szego leczenia do sanatorium lub innego zakładu leczniczego, Ze swej strony także zakład leczniczy, gdy chory na gruźlicę go opuszcza, po- winien informować tę poradnię, która skierowała chorego do zakładu, o przebiegu choroby podczas jego pobytu w zakładzie. Należycie zorganizowana i wyposażona poradnia przeciwgruźlicza stosuje z metod leczniczych .przede wszystkim dalsze leczenie odmą opłucną po jej wytworzeniu w zakładzie przystosowanym do tego za- biegu. Na wytwarzanie odmy leczniczej w poradni można się godzić tylko wtedy, g<;ly poradnia ma u siebie łóżka, które umożliwiają pobyt w poradni po wytworzeniu odmy co najmniej przez dobę. Przepalanie zrostów opłucnych i inne zabiegi chirurgiczne nie wchodzą w zakres metod leczniczych w poradni. Poradnie stosują nadto leczenie wzmacnia- jące przetworami arsenowymi, fosforowymi, tranem itd. i leczenie obja- wowe. Ze środków farmaceutycznych należy stosować w razie potrzeby jedynie leki najniezbędniejsze, naczelne bowiem zadanie poradni sta- nowi wykrywanie ognisk gruźliczych, ich unieszkodliwianie i uświada- mianie chorego i otoczenia w zakresie zapobiegania i zwalczania gruźlicy. Szerokie stosowanie leczenia za pomocą środków farmaceutycznych nie przynosząc istotnej korzyści choremu mogłoby obniżyć w oczach cho- rego i otoczenia doniosłość leczenia higieniczno-dietE.tycznego (dożywia- -rlla, werandowania itd.) i przez to okazać się szkodliwe. Należycie zorganizowana poradnia przeciwgruźlicza ma stałą stycz- ność nie tylko z instytucjami opieki społecznej, ale także z zakładami leczniczymi, mianowicie z oddziałami gruźliczymi w szpitalach, ze szpitalami-sanatoriami i sanatoriami dla chorych na gruźlicę oraz z in- nymi zakładami leczniczymi i zapobiegawczymi przeznaczonymi do walki społecznej z gruźlicą. Między tymi zakładami leczniczymi a po- radnią musi być zachowana pewna równowaga. Jest bardzo pożądane, by nie tylko kierownik poradni był równocześnie kierownikiem oddziału gruźliczego w szpitalu, ale by i personel lekarski, zatrudniony w poradm i na gruźliczym oddziale szpitala, był ten sam. Taka organizacja za- pewma ciągłość opieki lekarskiej i społecznej nad chorym i jego otocze- niem. Należy dążyć do tego, by większe ośrodki miały nie tylko osobne oddziały dla chorych na gruźhcę przy szpitaiach ogólnych, ale także w pobliżu szpitale-sanatoria. Ze względów praktycznych dla usunięcia obawy przed takimi oddziałami i szpitalami-sanatoriami powinny nosić nazwę Oddziały i szpitale – sanatoria dla chorób narządu oddechowego” lub „dla chorób płucnych”. [hasła pokrewne: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie, poradnia psychologiczna ursynów, zsz nr 1 biała podlaska, odruch oksytocynowy ]

Tags: , , ,

No Responses to “Leczac chorego na gruzlice powinna”

 1. Błażej says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: wanny spa[...]

 2. Antonina says:

  Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

 3. Waylay Dave says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: fizykoterapia[...]

 4. Psycho Thinker says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

 5. Mr. Spy says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu manicure wola[...]

 6. Dredd says:

  Dobry i rzeczowy artykuł

Powiązane tematy z artykułem: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie odruch oksytocynowy poradnia psychologiczna ursynów zsz nr 1 biała podlaska