Badania fizjognomiki.

Badania fizjognomiki nastręczają nam jeszcze więcej trudności, gdy zważymy zakłamanie wpojone ludziom od lat dziecięcych właśnie na tym odcinku życia. Świadoma lub bezwiedna symulacja i dysymulacja ulegają z biegiem czasu takiej automatyzacji, że nawet w chorobie psychicznej nie ulegają tak łatwo rozprzężeniu. Zdolność panowania nad sobą. Jak z powyższego można się domyśleć, hamowanie uczuć, ich opanowanie, ich poskramianie nie są w istocie niczym więcej jak hamowaniem zewnętrznych przejawów życia afektywnego. Wysiłkiem woli nie potrafimy opanować bez specjalnych ćwiczeń fizjologicznych przejawów życia uczuciowego, a więc tych wszystkich zjawisk, które zależą bezpośrednio od czynności układu neurowegetatywnego. Natomiast potrafimy opanować, oczywiście do pewnych granic, to wszystko, co zależy od naszej woli. Opanowywanie tych dowolnych przejawów uczuciowości ma jednak wpływ pośrednio i na nią samą. Danie zewnętrznego upustu uczuciom ma mianowicie wpływ potęgujący te uczucia, podobnie jak pohamowanie ich przejawów hamuje je pośrednio, a przynajmniej nie dopuszcza do ich spotęgowania się. Przy długotrwałym, wieloletnim ćwiczeniu zdolności opanowywania zewnętrznych przejawów uczuciowości wywieramy trwalszy wpływ na nią samą, w czym właśnie leży sens oddziaływań wychowawczych. Siła pobudzająca uczuć może podlegać również indywidualnym różnicom. Życie uczuciowe jest niewątpliwie siłą napędową w działaniach człowieka. Szczególnie uczucia o cechach głębi i trwałości odgrywają ogromną rolę jako silnik postępowania ludzkiego. Sama intensywność uczucia może doprowadzić do gwałtownych wyładowań energetycznych, ale nie ma na dłuższą metę właściwości twórczych. Raczej zwraca się uwagę na fakt, że uczucia, najwyższe miewają zazwyczaj napięcie energetyczne bardzo nikłe, a mimo to zdolne są wywierać dzięki swej głębi i trwałości doniosły wpływ na życie człowieka i życie społeczeństw ludzkich. Jest to możliwe głównie dzięki sprzężeniu uczuć najwyższych z czynnościami intelektualnymi, stąd ich nazwa: uczucia intelektualizowane. W warunkach patologicznych wszystko, co godzi w uczuciowość wyższą, poraża równocześnie i podstawy działalności człowieka. Schorzenia płatów czołowych zwykły prowadzić do zespołu, którego istotnymi elementami jest nie tylko obniżenie uczuciowości wyższej, ale zarazem i zmniejszenie napędu psychoruchowego, inicjatywy, spontaniczności. [patrz też: zaburzenia orientacji, śledzie w oleju z cebulką, zycie bytomskie, ekshibicjonizm emocjonalny]

Tags: , , ,

No Responses to “Badania fizjognomiki.”

 1. Mad Jack says:

  6 lat temu miałem nowotwór jądra

 2. Liquid Science says:

  [..] Cytowany fragment: zdrowa dieta[...]

 3. Cezary says:

  Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

 4. Easy Sweep says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu suplementy dla kobiet[...]

 5. Old Man Winter says:

  Może nieładnie tak krytykować, ale ten artykuł naprawdę jest tragiczny

 6. Captain Peroxide says:

  Article marked with the noticed of: pedicure[...]

 7. Adam says:

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

Powiązane tematy z artykułem: ekshibicjonizm emocjonalny śledzie w oleju z cebulką zaburzenia orientacji zycie bytomskie