Wrodzony brak czucia bólu.

Wrodzone nieodczuwanie bólu (congenital indifference to pain) jest przedmiotem coraz większego zainteresowania neurologów i psychiatrów (Magee i in., 1961). Jeden przypadek obserwowano klinicznie w ciągu wielu lat aż do zgonu, z wrażeń czuciowych tylko czucia bólu nie było, nawet po zastosowaniu najboleśniejszych bodźców, przeprowadzono biopsję skóry i mięśnia bez znieczulenia, tylko przecinanie mięśnia było dla chorego lekko nieprzyjemne. Badanie makroskopowe i mikroskopowe mózgu i innych części układu nerwowego dało wyniki prawidłowe. W innym przypadku chory od dziecka uważał siebie za normalnego, a rówieśników swych gdy krzyczeli z bólu za przeczulonych. U osobnika tego skóra była pozbawiona zupełnie czucia bólu, natomiast trzewne sensacje opisywał on jako przykre, lecz nie bolesne. Przeżywanie przyjemności wszelkiego gatunku było zachowane u obydwóch. chorych. Drugi z nich miał 6 synów, z których 5 było również pozbawionych czucia bólu. Podobnie przedstawiały się dzieje trzeciego chorego, który był nieczuły tylko na ból zewnętrzny, podczas gdy sensacje trzewne odczuwał jako pewną przykrość, jednakże w porównaniu z ludźmi normalnymi cierpiał w bardzo nikłym stopniu. Z opisów tych wynika, że chodzi tu o niedorozwój wrażeń bólowych, a nie uczuć, które w prawidłowych warunkach sprawiają, że wrażenia bólowe są tak strasznym cierpieniem. Z drugiej strony, zdaje się nie jest możliwe przeżywanie uczuć czystych, tj. wolnych od wszelkich innych elementów psychicznych. Dowodzi tego już choćby podmiotowe umiejscawianie uczuć w tych okolicach ciała, z których płyną wrażenia zmysłowe powodujące odpowiednie uczucia lub im towarzyszące. Uczucia rozmaitej jakości na ogół umiejscawiają się w okolicy narządu zmysłowego, który jest ich źródłem. Silniejszym uczuciom przyjemnym lub przykrym towarzyszą rozmaite doznania odczuwane w piersi, w gardle, w twarzy, w brzuchu, w narządach płciowych. [podobne: rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena, usg poznan, rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena biała, zabiegi falą uderzeniową]

Tags: , , ,

No Responses to “Wrodzony brak czucia bólu.”

 1. Eryk says:

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

 2. Midas says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Implant zęba Poznań[...]

 3. Night Train says:

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

 4. Hanna says:

  [..] Cytowany fragment: diabetolog[...]

 5. Manimal says:

  Oczywiście poszłam po drugą opinię, żeby potwierdzić pierwszą

 6. Elżbieta says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: terapia[...]

 7. Riff Raff says:

  taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

Powiązane tematy z artykułem: moringa herbata rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena usg poznan zabiegi falą uderzeniową