UCZUCIA (AFEKTY) I ICH PATOLOGIA

UCZUCIA (AFEKTY) I ICH PATOLOGIA PRAWIDŁOWE CZYNNOŚCI UCZUCIOWE Liczba synonimów na oznaczenie uczuć, zaznaczających co najwyżej dość nie- uchwytne odcienie, jest przeogromna – najlepszy to dowód, jak wielką rolę one w życiu odgrywają i ile im poświęcano uwagi. Próby sklasyfikowania uczuć, podzie- lenia ich w sposób ostry na rodzaje i odcienie, nie udały się dotąd. W psychologii ujmowanej . przyrodniczo bierzemy uczucia ewolucyjnie, sprowa- dzając je do jednego zasadniczego korzenia genetycznego. Dlatego cała ta grupa musi otrzymać jednolitą nazwę, chociaż publiczność, wychowana na literaturze pięk- nej, zmienia z dużą dowolnością zakres i treść tego pojęcia. Zasadniczo więc całą tę grupę, zjawisk psychicznych określamy nazwą: uczucia, Za synonim- uważamy ła- ciński termin affectus, używając go w klinice szczególnie często w spolszczonej postaci: afekt. Za synonimy rzadziej używane poczytujemy i inne terminy, które niektórzy autorzy usiłują wyosobnić pojęciowo jak np: wzruszenie, emocje, aiiecti- vitas itd. Jeżeli w grupie tych zjawisk psychicznych chcemy wyróżnić pewne szczególne zjawiska, to nazywamy je odpowiednimi terminami, których nie brak w słowniku codziennego życia, np, przyjemność, przykrość, lęk, strach, gniew, miłość, współczu- cie, zazdrość, zdziwienie, zaciekawienie, radość, duma, pycha, pogarda, tęsknota, wesołość, smutek, przygnębienie, rozpacz, nienawiść, wdzięczność, poważanie, po- dziw,. pożądanie, obrzydzenie, uczucia estetyczne, religijne, społeczne, rodzinne, wstyd, nastrój podniosły itd. Listę tych rozmaitych uczuć, zestawionych tu rozmyślnie bez ładu, można by tak jeszcze długo ciągnąć. Chociaż sklasyfikowanie tych przeróżnych przeżyć psychicznych nie jest możliwe, to jednak w nich wszystkich można się dopatrzeć jednej i tej samej jakości. O ile w procesach poznawczych odzwierciedlają się rzeczy i zjawiska świata zewnętrznego lub wewnętrznego, to tutaj, gdy chodzi o uczucia, przeżywamy swój podmiotowy sto- sunek do tych rzeczy i zjawisk. [hasła pokrewne: , implanty zębów, bielizna nocna, gabinet ginekologiczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.