Jak zmierzyć szybkość opadania krwinek?

Szybkość opadania krwinek mierzy się drogą przebytą przez opadające krwinki w jednostce czasu, albo czasem (w minutach) niezbędnym dla przebycia przez nie pewnej odległości. Na pierwszej zasadzie opiera się metoda Westergrena, na drugiej – Lenzenmeyera oraz Starligera. Wykonanie powinno być bardzo dokładne, gdyż liczne czynniki wywierają wpływ na szybkość opadania. Badania Danneela, wykonane w liczbie 3.600, prawie w 700 przypadkach dowodzą, że najczęstszymi źródłami pomyłek przy wykonaniu odczynu Biernackiego są: 1. ślady alkoholu lub eteru w strzykawce; 2. niedokładne skalibrowanie strzykawki oraz pipety; 3. niedokładne wciąganie krwi oraz roztworu cytrynianu sodowego; 4. niska ciepłota; 5. kilkogodzinne pozostawienie mieszaniny krwi z roztworem cytrynianu przed wciąganiem do pipety; 6. przechowywanie mieszaniny z krwi i cytrynianu sodu w lodówce; przy takim postępowaniu opadanie krwinek prawie całkiem nie następuje. Natomiast prawie nie wywierają wpływu na wynik odczynu: 1. wykonywanie odczynu po spożyciu pokarmu przez badanego; 2. praca fizyczna; 3. badanie w ciemni oraz w świetle; 4. wilgotność strzykawki i pipety. W większości pracowni, szpitali i klinik stosuje się metodę Westergrena, który pierwszy zwrócił uwagę na doniosłe znaczenie szybkości opadanie krwinek w gruźlicy płuc. Postępowanie w metodzie Westergrena. Do strzykawki objętości 2 ml, zaopatrzonej w krótko skośnie ściętą igłę, wciąga się bardzo dokładnie 0,4 ml izotonicznego (3,8%) wodnego roztworu krystalicznego cytrynianu sodowego, a następnie nakłuwszy igłą żyłę zgięcia łokciowego, wciąga się także bardzo dokładnie 1,6 ml krwi i miesza się przez 3-4-krotne nachylenie (nie wstrząsanie) strzykawki. Często stosuje się 2-5% roztwór cytrynianu sodowego jako środek, który zapobiega krzepnięciu krwi. Wyniki, otrzymywane z tymi roztworami, są prawie takie same jak z roztworem izotonicznym. Po dokładnym zmieszaniu krwi z roztworem cytrynianu sodowego przenosi się mieszaninę do rurki Westergrena długości 30 cm, średnicy 2;5 mm, napełniając ją do podziałki o i wstawia się rurkę zupełnie pionowo do odpowiedniej podstawki. Wyniki odczytuje się po jednej, dwóch i 24 godzinach. Szybkość opadania krwinek określa się wysokością słupka osocza, które się zbiera nad krwinkami, wyrażając ją w mm. [patrz też: leczenie za granicą bez ekuz, prądy traberta wskazania, oddać szpik]

Tags: , ,

No Responses to “Jak zmierzyć szybkość opadania krwinek?”

 1. Natalia says:

  6 lat temu miałem nowotwór jądra

 2. Borys says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Medycyna estetyczna Kielce[...]

 3. Oskar says:

  Nie ma co się bać

 4. Mad Irishman says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu prywatny ośrodek leczenia uzależnień[...]

 5. Sexual Chocolate says:

  Kłopoty z tarczycą to jednak są dość kłopotliwe problemy

 6. Roadblock says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: neurolog[...]

 7. Pusher says:

  mam wskazanie lekarza neurologa

Powiązane tematy z artykułem: leczenie za granicą bez ekuz oddać szpik prądy traberta wskazania