Szpitale-sanatoria powinny miec moznosc rozmieszczania

Szpitale-sanatoria powinny mieć możność rozmieszczania chorych przez urządzenie w nich oddziałów obserwacyjnego, leczniczego i izo- lacyjnego. Oddział obserwacyjny przeznacza się dla chorych osób podej- rzanych co do gruźlicy, które nie powinny stykać się w szpitalu z gru- źlicą czynną, oraz dla określenia charakteru sprawy gruźliczej w przy- padkach pod tym względem niejasnych. Oddział obserwacyjny dopomaga zatem poradni w rozpoznawaniu takich przypadków, podejrzanych co do gruźlicy płuc, w których przy zasobach rozpoznawczych poradni nie po- dobna ostatecznie określić choroby i stanu jej aktywności. Oddział leczniczy przeznacza się dla chorych z niewątpliwą gruźlicą wymagającą leczenia czynnego, a nie mogących na razie dostać się do sanatorium. Oddział izolacyjny służy dla chorych na gruźlicę nieuleczalnyc., wymagających odosobnienia od otoczenia. Oddziały gruźlicze szpitali i szptale – sanatoria dla chorób płucnych odgrywają bardzo doniosłą rolę w należytej organizacji walki społecznej z gruźlicą. Podkreśla ją bardzo wybitnie rezolucja ankiety, zwołanej przez Wydział Krajowy Małopolski już 26 czerwca 1909 r. W tych zakładach należy umieszczać każdego chorego niezwłocznie, gdy tylko wykryto u niego w poradni czynną gruźlicę płuc, jeżeli nie da się go odosobnić w jego mieszkaniu, ani nie ma pewności, że będzie on jak naj ściślej przestrzegać podanych mu przepisów higienicznych. Na umie- szczeniu w sz.pitalu-sanatorium lub w oddziale szpitalnym zyskuje otoczenie chorego, sam chory i społeczeństwo. Chory przestaje szerzy,t:. zarazki gruźlicy wśród zdrowych i przyswaja sobie zasady higieniczne, a przez wczesne stosowanie właściwego leczenia uzyskuje większe pra- wdopodobieństwo wyleczenia. Równocześnie z tym obniża się obciążenie społeczeństwa. Społeczeństwo i chory zyskują także i na zmianie prze- konania ludności, że skierowanie chorego do szpitala-sanatorium lub od- działu płucnego jest równoznaczne z. wyrokiem nieuleczalności choroby i śmierci. Gdy bowiem chory na gruźlicę będzie już w najwcześniejszym okresie choroby przechodzić przez szpital lub oddział płucny, wtedy ruch w oddziale lub szpitalu będzie bardzo żywy i znaczna większość chorych będzie opuszczać szpital w stanie poprawy. [patrz też: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie, poradnia psychologiczna ursynów, stomatologia mikroskopowa łódź, odruch oksytocynowy ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie odruch oksytocynowy poradnia psychologiczna ursynów stomatologia mikroskopowa łódź