Silna przyjemnosc opisuja ludzie rozmaitymi

Silną przyjemność opisują ludzie rozmaitymi słowami, które mają na celu uzmysło- wić sensacje w rodzaju wzbierania w piersi jakby gorąca, jego rozlewania się i pro- mieniowania ku górze, ku gardłu, wśród pogłębienia oddechów, kołatania serca, bez- wiednych skurczów mięśni mimicznych i gry układu naczynioruchowego – wszystko to z trudnym do opanowania impulsem do wyrażenia wewnętrznych przeżyć ozna- kami zewnętrznymi, np. śmiechem, poruszaniem się, podskakiwaniem itd. Silna przykrość odczuwana bywa raczej jako chłodny skurcz w piersi, połączony z dławie- niem w piersi i mrowieniem skóry pleców lub dreszczykami, przy czym zaciskają się szczęki, marszczy się czoło, przyspiesza tętno, czasem na chwilę wstrzymuje się oddech. Uczucia przyjemności i przykrości, gdy są bardzo silne, noszą nazwy roz- koszy i cierpienia. Opisane dopiero co : podmiotowe sensacje mogą mieć rozmaity stopień nasilenia i rozmaite odmiany lokalizacyjne. Podmiotowe te przeżycia wyrażają się na zewnątrz. Nawet przy największej umiejętności opanowywania przedmiotowych oznak życia uczuciowego niektórych przejawów poskromić się nie da. Zmiany przedmiotowe towarzyszące uczuciom zna- leźć można w zakresie narządów oddychania i krążenia. Ucz-ucia podniecające po- wodują przyspieszenie tętna oraz przyspieszenie i pogłębienie oddechów. Strach zwłaszcza nagły, objawia się zblednięciem twarzy. Zmieszanie lub wstyd prowadzą do zarumienienia się. Gniew wywołuje u jednych zaczerwienienie twarzy, u innych zblednięcie z następnym zaczerwienieniem. Dalej uczucia przejawiają się w. mimice i pantomimice, tj. wyrazowych ruchach całego ciała. Następnie znajdują wyraz w intonacji i barwie głosu pod postacią drżenia głosu, zatchnięcia, wzmocnienia jego siły lub .przyciszenia oraz zmian modulacji. Silne uczucia przejawiają się czasem śmiechem lub płaczem. Darwin zwrócił uwagę na fakt, że u zwierząt uczucia również znajdują swój ze- wnętrzny wyraz, i to. podobny jak u człowieka. Zewnętrzne oznaki uczuć spełniają u zwierząt ważne zadania w walce o byt. Rozzłoszczony pies, który warczy, szczerzy zęby, zjeża sierść i błyska oczyma, wygląda groźnie i przeraża przeciwnika. Zaloty miłosne i ich zewnętrzne oznaki spełniają u zwierząt również ważne zadanie bio- logiczne. Te same zjawiska u człowieka mogą być w wielu wypadkach oceniane jako atawistyczne pozostałości wcześniejszych okresów ewolucyjnych . [patrz też: , stomatolog Warszawa, odwrócona osmoza, Balsam Johnson ]

Tags: , ,

Comments are closed.