Sanatorium-szpital kolonii w Papworth przyjmuje

Sanatorium-szpital kolonii w Papworth przyjmuje chorych na gru- źlicę, po uzyskaniu dostatecznej poprawy przekazuje ich oddziałowi drugiemu, a przypadki ciężkie zatrzymuje aż do śmierci. W oddziale drugim chorzy mieszkają w budynkach o jednej izbie, której ściany .I mogą być podnoszone dla należytego przewietrzania. Chorzy wprawiają się tutaj stopniowo w swym zawodzie, nie pobierając początkowo za pracę żadnego wynagrodzenia. Mniej więcej po pół roku pracy chory opuszcza oddział, drugi i osiedla się na stale w osiedlu przy sanatorium, pozostając pod dalszą jego opieką. Sanatorium kontroluje stale także otoczenie chorego, by nie przeoczyć najwcześniejszych objawów zaka- żenia. W przypadku zakażenia a także w razie pogorszenia się stanu cho- rego sanatorium wkracza z odpowiednimi zarządzeniami. Praca bywa zwykle wspólna, umożliwiająca udział w niej nawet przy odzyskaniu przez chorego niewielkiego stopnia zdolności do pracy. Ponieważ praca ta nie może wytrzymać konkurencji z pracą ludzi zdrowych, przeto sp 0- leczeństwo przychodzi osiedlom z pomocą w zrozumieniu, że przez to usuwa się źródło zakażenia w miastach. Osiedla dla chorych na gruźlicę są niezmiernie kosztowną metodą walki z gruźlicą i nawet w Anglii mają wielu przeciwników. Zresztą oparte są one na zasadzie dobroczynności i obejmują tylko nieznaczny odsetek chorych. Sanatoria społeczne, mające na względzie nie jednostki, lecz szeroki ogół, tylko wtenczas zadośćczynią swemu przeznaczeniu, jeżeli są do-. stępne szerokim warstwom ludności. Toteż należy stanowczo potępić bu- dowanie sanatoriów społecznych drogich, urządzonych ze zbędnym prze- pychem, natomiast, zgodnie z myślą rzuconą w Polsce juz w r. 1910, należy budować sanatoria tanie, np. w postaci zwykłych drewnianych baraków zaopatrując je w centralne ogrzewanie, wodociągi i kanalizację. W takich sanatoriach uzyskuje się takie same wyniki, jak w sanatoriach zbytkownych. Sanatoria nie powinny się znajdować daleko od ludności, dla której są przeznaczone. Za tym przemawiają mniejsze koszty utrzymania sana- toriów w pobliżu miast, zaoszczędzanie wydatków, związanych z prze- wozem i odwiedzaniem chorych przez ich rodziny, mniejsze trudności w kontroli sanatorium przez władzę, która powołała je do życia, i większa dostępność sanatorium dla ludności, którą ma obsługiwać. Ma znaczenie i ta okoliczność, że chory leczy się w tym klimacie, w którym będzie pracować po wyjściu z sanatorium. Prócz omówionych instytucyj przeciwgruźliczych doniosłą rolę w walce społecznej z grużlicą odgrywają jako zakłady opieki otwartej nad chorym na gruźlicę także pół sanatoria. Była o nich już mowa w stosunku do wieku dziecięcego. Znalazły one w niektórych krajach sze- rokie uznanie również w walce z gruźlicą dorosłych jako sanatoria dzienne, sanatoria nocne, stacje wypoczynkowe, ,,stacje leśne itp. Do tych zakładów odgrywających rolę instytucyj pomocniczych kieruje się chorych na gruźlicę czynną, nadających się do sanatorium, jeżeli umieścić chorego w sanatorium na razie nie podobna, a także gdy minie już czas pobytu chorego w sanatorium, ograniczony przez przepisy instytucyj ubezpieczeniowych. [więcej w: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie, poradnia psychologiczna ursynów, zsz nr 1 biała podlaska, odruch oksytocynowy ]

Tags: , , ,

No Responses to “Sanatorium-szpital kolonii w Papworth przyjmuje”

 1. Captain Peroxide says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: borówka amerykańska[...]

 2. Overrun says:

  Jak się ma zapalenie oskrzeli to trzeba leżeć cały czas w łóżku ?

 3. Martyna says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: sklep internetowy zdrowa żywność[...]

 4. Paulina says:

  może i was dotyczy podobny problem

 5. Zoja says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu protezy piersi[...]

 6. Crash Test says:

  Co z suplementami diety zalecanymi

Powiązane tematy z artykułem: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie odruch oksytocynowy poradnia psychologiczna ursynów zsz nr 1 biała podlaska