Badanie życia uczuciowego.

Przy badaniu życia uczuciowego zwracać trzeba uwagę na niektóre właściwości, opierając się tutaj zarówno na wypowiedziach badanej osoby, jak i na obserwacji zewnętrznych przejawów uczuciowości. W szczególności mają znaczenie: a. Rodzaj uczucia, które należy przyporządkować do odpowiedniej klasy nie tylko według jego poziomu (niższe – wyższe), ale również według jego treści, np. gniew, żal, rozrzewnienie, smutek itd. b. Przedmiot lub kierunek uczucia. Stwierdzenie to może mieć – jak widzieliśmy, charakter negatywny, bywają bowiem uczucia bezprzedmiotowe, beztematyczne, bezkierunkowe. Może przyjść też do przeniesienia uczucia na przedmiot inny. Dzieje się to na drodze promieniowania (irradiacji). Właściwy przedmiot może się przy tym – jak to bywa w fobiach – zataić. Siła i głębia uczucia. Dwa te pojęcia różnią się między sobą dość zasadniczo. Bywają afekty silne, burzliwie przebiegające, które nie posiadają głębi. Gwałtowny gniew i silna nienawiść – oto dwa najlepsze przykłady. O głębi mówimy wówczas, gdy uczucie ma własność poruszania całej psychiki człowieka przez ścisłą łączność ze sferą myślenia, ze sferą dążeń i woli, a także przez łączność z szeregiem innych uczuć niższych czy wyższych, przy odpowiedniej trwałości takiego uczucia. Trwałość znamionuje na ogół uczucia głębokie, podczas gdy uczucia płytkie, choćby były nawet bardzo intensywne, odznaczają się nietrwałością. W patologicznych warunkach widzimy odchylenia od tej zasady. Jeżeli afekt, który prawidłowo powinien być nietrwały, trwa nadmiernie długo, wówczas mówimy o jego zaleganiu, a taką cechę osobowości określamy mianem uczuciowości lepkiej. Zaleganie afektu zdarza się zasadniczo w warunkach patologicznych, jednakże bardzo silne afekty mogą u niektórych osobników nawet w warunkach prawidłowych doprowadzić do zjawiska ich zalegania. Afekty o tych właściwościach zwykło. się określać nazwą namiętności. [podobne: zaburzenia orientacji, kamagra opis, leczenie pijawkami cena, cel ćwiczeń oddechowych]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cel ćwiczeń oddechowych kamagra opis leczenie pijawkami cena zaburzenia orientacji