Przy badaniu zycia uczuciowego zwracac

Przy badaniu życia uczuciowego zwracać trzeba uwagę na niektóre właściwości, opierając się tutaj zarówno na wypowiedziach badanej osoby, jak i na obserwacji zewnętrznych przejawów uczuciowości. W szczególności mają znaczenie: a. Rodzaj uczucia, które należy przyporządkować do odpowiedniej klasy nie tylko według jego “poziomu” (niższe – wyższe), ale również według jego treści, np. gniew, żal, rozrzewnienie, smutek itd. b. Przedmiot lub kierunek uczucia. Stwierdzenie to może mieć – jak widzieliśmy, charakter negatywny, bywają •bowiem uczucia bezprzedmiotowe, bezte- matyczne, bezkierunkowe. Może przyjść też do przeniesienia uczucia na przedmiot inny. Dzieje się to na drodze promieniowania (irradiacji). Właściwy przedmiot może się przy tym – jak to bywa w fobiach – zataić. Siła i głębia uczucia. Dwa te pojęcia różnią się między sobą dość za- sadniczo. Bywają afekty silne, .burzliwie przebiegające, które nie posiadają głębi. Gwałtowny gniew i silna nienawiść e- oto dwa najlepsze przykłady. O głębi mówimy wówczas, gdy uczucie ma wtasnosć poruszanta całej psychiki człowieka przez ścisłą łączność ze sferą myślenia, ze sferą dążeń i woli, a także przez łączność z szeregiem innych uczuć niższych czy wyższych, przy odpowiedniej trwałości takiego uczucia. e. Twałość znamionuje na ogół uczucia głębokie, podczas gdy uczucia płyt- kie, choćby były nawet bardzo intensywne, odznaczają się nietrwałością. W patolo- gicznych warunkach widzimy odchylenia od tej zasady. Jeżeli afekt, który prawid- łowo powinien być nietrwały, trwa nadmiernie długo, wówczas mówimy o jego zaleganiu, a taką cechę osobowości określamy mianem uczuciowości lepkiej. Zalega- nie afektu zdarza się zasadniczo w warunkach patologicznych, jednakże bardzo silne afekty mogą u niektórych osobników nawet w warunkach prawidłowych doprowa- dzić do zjawiska ich zalegania. Afekty o tych właściwościach zwykło. się określać nazwą namiętności. [podobne: , infekcje intymne, oczyszczalnie przydomowe, magnez i witamina b6 ]

Tags: , ,

Comments are closed.