Irradiacja uczuć.

Przez irradiację (promieniowanie) uczuć rozumiemy zjawisko udzielania się zabarwienia uczuciowego przedmiotom, które czasowo lub przestrzennie wiążą się z doznawanym przez nas w danym czasie lub miejscu zasadniczym uczuciem. Dzięki irradiacji uczucie ulega przeniesieniu na inny przedmiot, sam w sobie uczuciowo obojętny. Ludzie chowają pamiątki po ukochanych osobach, a pamiątki te są przedmiotami byle jakimi. Przykre nam jest miejsce, w którym doznaliśmy wielkiej przykrości. U podstaw tego zjawiska leży kojarzenie. Sprawy tego typu odgrywają dużą rolę w strukturze marzeń sennych, a także w patogenezie niektórych psycho-nerwic, np. lękowych (fobie). Przy wielkiej różnorodności cech i odmian uczuć, podnieść trzeba jedną ich właściwość, którą określamy mianem biegunowości. Uczucia da się mianowicie ułożyć w przeciwstawne pary, np.: przyjemność – przykrość, miłość – nienawiść, radość – smutek, pobudzenie – uspokojenie itd. Wśród tych rozmaitych biegunowo sprzecznych uczuć niektóre podstawowe cechy uczuciowe można zawsze odnaleźć. Są to np. uczucia przyjemności (zadowolenia) i przykrości (niezadowolenia) albo uczucia czynnego napięcia i biernego uspokojenia. Ta druga para biegunowo przeciwstawnych uczuć posłużyła niektórym psychologom za podstawę do podzielenia wszystkich uczuć na steniczne (gr. stenos = siła), tj. wzmagające energię życiową i na asteniczne, czyli obniżające tę tężyznę. Podział ten nie przyjął się powszechnie gdyż jedno i to samo uczucie może czasem porażać tężyznę życiową, a w innych warunkach ją potęgować. Na przykład strach u jednych ludzi wyraża się zanikiem sił, upadkiem ducha i astenią, a u innych może być źródłem nawet bohaterskiego porywu. Nawet ten sam człowiek, zależnie od warunków, wśród których działa, może przejawiać strach w rozmaity sposób. To samo dotyczy przygnębienia i wielu innych afektów. Niektórzy dlatego asteniczność uczuć oceniają według tkwiącego w nich pierwiastka przykrości i na odwrót, steniczne uczucia wiążą z przyjemnością. Nieistotny jest też podział uczuć na afekty (wzruszenia) i na nastroje. [więcej w: odbudowa zęba koszt, test na nietolerancję pokarmową z krwi, oddział detoksykacyjny ]

Tags: , ,

No Responses to “Irradiacja uczuć.”

 1. Dropkick says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Kołdry dla alergików[...]

 2. Mr. Wholesome says:

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

 3. Nel says:

  Article marked with the noticed of: spalacze tłuszczu warszawa[...]

 4. Ignacy says:

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

Powiązane tematy z artykułem: odbudowa zęba koszt oddział detoksykacyjny test na nietolerancję pokarmową z krwi