Produkty czynnika VIII i rozwój inhibitorów w ciężkiej hemofilii AD 7

Przejście z produktu otrzymanego z osocza na rekombinowany produkt lub zmiana marki produktów zawierających czynnik VIII nie spowodowały zwiększonego ryzyka rozwoju inhibitora. Bezpośrednio porównaliśmy użycie rekombinowanych produktów i produktów otrzymanych z osocza w jednej kohorcie badawczej. Uniknęliśmy uprzedzeń dotyczących selekcji, obejmując wszystkich kolejnych pacjentów, którzy urodzili się między stycznia 2000 r. A stycznia 2010 r. Wykluczyliśmy wszystkich pacjentów, którzy zostali skierowani z nieuczęszczających ośrodków hemofilii z powodu rozwoju inhibitorów. Użyliśmy analizy przeżycia, ponieważ w momencie analizy danych wielu pacjentów nie osiągnęło jeszcze punktu końcowego badania i nadal było zagrożonych rozwojem inhibitorów. Dzięki temu mogliśmy uwzględnić wszystkich pacjentów do ostatniego dnia ekspozycji i obliczyć skumulowane przypadki. Zebranie szczegółowych informacji na temat wszystkich 75 dni ekspozycji pozwoliło nam dostosować skojarzenia pod kątem potencjalnych czynników zakłócających. Ustalenia te były solidne w analizach wrażliwości.
Nawet jeśli dostosowaliśmy się do potencjalnie zakłócających czynników, nie możemy wykluczyć resztkowego zakłócenia. Na zaobserwowane skojarzenia mogło wpłynąć nastawienie informacyjne, jeśli częstotliwości i metody badań przesiewowych inhibitorów między ośrodkami różniły się w zależności od konkretnego produktu czynnika VIII. Jednakże nie spodziewalibyśmy się, że skumulowana częstość powstawania inhibitorów wysokiego miana będzie zależna od zmian w badaniach przesiewowych inhibitorów z powodu braku centralnych badań laboratoryjnych, ponieważ te przeciwciała hamujące będą zawsze wykrywane klinicznie. Ponieważ asocjacje były podobne w odniesieniu zarówno do rozwoju klinicznego, jak i rozwoju inhibitorów o wysokim mianie, w związku z tym błąd informacyjny nie odegrałby znaczącej roli. Ponieważ stosunkowo niewielka liczba pacjentów była leczona produktami otrzymanymi z osocza i ze względu na różnorodność produktów otrzymywanych z osocza, mogliśmy nie być w stanie wykryć potencjalnych różnic w ryzyku rozwoju inhibitorów pomiędzy różnymi produktami uzyskanymi z osocza.
Kilka doniesień sugeruje, że produkty zawierające czynnik VIII pochodzące z osocza, zwłaszcza zawierające znaczną ilość czynnika von Willebranda, są mniej immunogenne niż produkty rekombinowane.19,32,33 Jednak kilka przeglądów systematycznych dało niejednoznaczne wyniki.21-23 Nasze wyniki są następujące: w porozumieniu z wynikami podobnego badania, uzgodnioną akcją dotyczącą neutralizujących przeciwciał w badaniu ciężkiej hemofilii A (CANAL), w której ryzyko rozwoju inhibitora nie było wyraźnie niższe w przypadku produktów otrzymywanych z osocza niż w przypadku produktów rekombinowanych (ryzyko względne, 0,79; 95% CI, 0,49 do 1,28) .20
Niespodziewanie ryzyko rozwoju inhibitorów było o 60% większe wśród dzieci otrzymujących rekombinowany produkt drugiej generacji o pełnej długości niż u tych, które otrzymywały produkt pełnej długości trzeciej generacji.
[podobne: usg poznan, przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz, narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie ]

Tags: , ,

No Responses to “Produkty czynnika VIII i rozwój inhibitorów w ciężkiej hemofilii AD 7”

 1. Konrad says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu odżywka białkowa[...]

 2. Lord Nikon says:

  Zobaczcie czego ucza w medyku

 3. Springheel Jack says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wypadanie włosów[...]

 4. Kornel says:

  korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

Powiązane tematy z artykułem: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz usg poznan