Produkty czynnika VIII i rozwój inhibitorów w ciężkiej hemofilii AD 6

Produkty otrzymane z osocza wykazywały ryzyko rozwoju inhibitora, które było podobne do ryzyka dla produktów rekombinowanych (skorygowany współczynnik ryzyka w porównaniu z produktami rekombinowanymi, 0,96; 95% CI, 0,62 do 1,49) (Tabela 2 i Figura 2). Treść czynnika von Willebranda
Siedmiu pacjentów otrzymywało produkty o niskiej zawartości czynnika von Willebranda w dniach od do 11 dni ekspozycji (ogółem, 26 dni ekspozycji). Przeciwciała hamujące powstały u dwóch pacjentów po otrzymaniu produktu o niskiej zawartości czynnika von Willebranda. Ryzyko rozwoju inhibitorów produktami zawierającymi dużą ilość czynnika von Willebranda było podobne do ryzyka związanego z produktami nie zawierającymi czynnika von Willebranda (skorygowany współczynnik ryzyka, 0,90; 95% CI, 0,57 do 1,41).
Określone typy produktów
Ryzyko rozwoju inhibitora było podobne w przypadku produktów otrzymanych z osocza, produktów rekombinowanych pełnej generacji pierwszej generacji, rekombinowanych produktów delecyjnych z delecją domeny B drugiej generacji oraz produktów rekombinowanych trzeciej generacji. Rekombinowane produkty pierwszej generacji wiązały się z nieskorygowanym współczynnikiem ryzyka 1,44 (95% CI, 0,71 do 2,90) dla rozwoju inhibitorów wysokiego mianu; jednak po korekcie współczynnik ryzyka był niższy. Rekombinowane produkty drugiej generacji o pełnej długości wiązały się ze znacznie wyższym ryzykiem rozwoju inhibitorów niż produkty trzeciej generacji (skorygowany współczynnik ryzyka, 1,60, 95% CI, 1,08 do 2,37, P = 0,02); przy opracowywaniu inhibitorów o wysokim mianie, skorygowany współczynnik ryzyka wynosił 1,79 (95% CI, 1,09 do 2,94, P = 0,02) (Tabela 2).
Przełączanie między produktami
Szczegóły dotyczące analiz przełączania marek czynnika VIII podano w Dodatku Uzupełniającym. Przełączanie między produktami nie wiązało się z ryzykiem rozwoju inhibitora (skorygowany współczynnik ryzyka w porównaniu z brakiem przełączania, 0,99; 95% CI, 0,63 do 1,56) (Tabela 3S w dodatkowym dodatku).
Analizy wrażliwości
Wyniki analiz wrażliwości dotyczące zastosowania produktów zawierających czynnik VIII (produkty otrzymane w osoczu vs. produkty rekombinowane i określone typy produktów) były podobne do wyników analizy pierwotnej. Szczegóły dotyczące analizy wrażliwości znajdują się w Dodatku Uzupełniającym.
Dyskusja
W tym badaniu kohortowym obejmującym 574 kolejnych, wcześniej nieleczonych dzieci z ciężką hemofilią A, które urodziły się w latach 2000-2010, rekombinowane produkty czynnika VIII stwarzały ryzyko rozwoju inhibitora, które było podobne do ryzyka powodowanego przez produkty pochodne osocza. Zawartość czynnika von Willebranda w produktach zawierających czynnik VIII nie była związana z rozwojem inhibitorów. Rekombinowane produkty drugiej generacji o pełnej długości wiązały się z większym ryzykiem rozwoju inhibitorów niż produkty pełnej długości trzeciej generacji
[patrz też: usg poznan, moringa herbata, test na nietolerancję pokarmową z krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Produkty czynnika VIII i rozwój inhibitorów w ciężkiej hemofilii AD 6”

 1. Aniela says:

  Profilaktyka to regularne badania

 2. Monika says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu katowice restauracja[...]

 3. Nickname Master says:

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

 4. Maksymilian says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: crossfit[...]

 5. Rozalia says:

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

Powiązane tematy z artykułem: moringa herbata test na nietolerancję pokarmową z krwi usg poznan