Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

LEK Lek jest jednym z

Tuesday, July 12th, 2016

LĘK Lęk jest jednym z najważniejszych objawów w psychopatologii, ma jednak duże znaczenie i poza kliniką psychiatryczną. W wielu chorobach serca i dróg oddechowych lęk jest bardzo istotnym składnikiem obrazu klinicznego. W dusz- nicy bolesnej osiąga on ogromne natężenie, występując albo jako lęk bezprzed- miotowy, albo pod postacią śmiertelnego strachu. Na przypadki te powołują się nie bez słuszności zwolennicy teorii głoszącej ścisły związek genetyczny lęku z zaburzeniami układu wegetatywnego. Lęk jest też bardzo częstym obja- wem psychonerwicowym; w tych przypadkach występuje on najczęściej pod postacią tzw. nerwicy lękowej, czyli fobii. W tych przypadkach lęk wiąże się z przedmiotem, który w oczach ludzi zdrowych żadną miarą nie może wzbudzać myśli o grożącym niebezpieczeństwie. Dzieje się to na skutek utajenia właściwego przedmiotu lęku i przesunięcia go na przedmiot zastępczy. Przegląd różnych odmian fobii znajdziemy w części szczegółowej. Wspominaliśmy powyżej o ścisłym związku depresji endogennej z lękiem. Lęk ten prawie zawsze posiada podmiotowe umiejscowienie w okolicy serca lub dołka sercowego, stąd nazwa timor seu pavor praecordialis. Chorzy uczucie lęku rozmaicie określają, np. jako ściskanie w piersiach (oppressio), tzw. “gniot”, niepokój i drżenie w członkach, tętnienie, ściskanie w gardle lub pchanie się wnętrzności do gardła, tak że nawet przełykanie staje się utrudnione lub nie- możliwe. Jest cała skala przeżyć lękowych od niepokoju aż po strach i trwogę. Skłonność do lęku na ogół wzrasta z biegiem lat. Zaburzenia krążenia również tę skłonność potęgują. Czasem chorzy nie zdają sobie sprawy, jeżeli się im na to nie zwróci uwagi, że na dnie ich objawów nerwicowych czai się właśnie lęk. Tak się rzecz ma w przypadkach tzw. nerwic oczekiwania, np. w jąkaniu, w przedwczesnym wytrysku nasienia itd. [patrz też: , Karmy dla psów, trener personalny, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]