Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Podobnie zmienia sie intensywnosc oraz

Tuesday, July 12th, 2016

Podobnie zmienia się intensywność oraz jakość uczuć, gdy chodzi o różnice nie siły, lecz czasu trwania podniety. Co do przyjemności zachodzi znany każdemu dobrze- fakt przystosowania (adaptacji). Do przyjemności można się tak przyzwyczaić, że się- jej nie czuje. Dopiero zmiana podniety wywołuje na nowo przyjemność. Dłużej trwa- jąca przyjemność przy nieurozmaiconych bodźcach zanika. Dla jej odnowienia trzeba. krótszej lub dłuższej przerwy i powtórzenia podniety. Inaczej, niestety, wyglądają te rzeczy, gdy chodzi o przykrość. Mała przykrość zdaje się ulegać w pewnym stopniu adaptacji, natomiast ból, nawet naj silniej szy, niemal wcale, nawet gdy trwa bardzo- długo. Uczucia przyjemności i przykrości podlegają ponadto dwom prawom, które na– zwano prawem wprawy i prawem stępienia. Prawo wprawy polega na tym, że ta sama podnieta przyjemna i przykra, powtarzająca się w pewnych odstę- pach czasu, dotychczas nieznana, wywołuje największą przyjemność lub przykrość nie za pierwszym razem, lecz dopiero po pewnej liczbie kolejnych powtórzeń. Odpo- wiada to zjawisku sumowania się bodźców fizjologicznych. Prawo to dotyczy nie- tylko podniet złożonych, wymagających zorientowania się w zawilej treści przeżyć, . ale i podniet prostych. Zjawisko to określamy popularną nazwą rozsmakowania się. Prawo stępienia zachodzi, gdy jedna i ta sama niezmienna podnieta przyjemna -lub- przykra częściej się powtarza; wówczas z biegiem czasu podnieta ta wywołuje coraz- słabsze uczucie aż nawet do jego zaniknięcia. Ludzie nie przyzwyczajeni do wstrzy-• kiwań odczuwają je boleśnie. Z biegiem czasu zabiegi te stają się im obojętne .. Między stępieniem a adaptacją zachodzi ta różnica, że przy stępieniu działa pow- tarzająca się ta sama podnieta, a przy adaptacji chodzi o bodziec trwały. Prawo to.. na które zwrócił uwagę Witwicki, nie jest jeszcze opracowane ilościowo ani jakoś– ciowo, odgrywa jednak wielką rolę w życiu. Przestają nam sprawiać przv+emność obrazy, które zbyt często oglądamy, melodie które zbyt często słyszymy, widowiska” frazesy itd. W taki sam sposób tępiejemy na powtarzające się przykrości życia co- dziennego. [patrz też: , olejki do włosów, ubranka dla niemowląt, odżywki do rzęs ]