Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Przy badaniu zycia uczuciowego zwracac

Tuesday, July 12th, 2016

Przy badaniu życia uczuciowego zwracać trzeba uwagę na niektóre właściwości, opierając się tutaj zarówno na wypowiedziach badanej osoby, jak i na obserwacji zewnętrznych przejawów uczuciowości. W szczególności mają znaczenie: a. Rodzaj uczucia, które należy przyporządkować do odpowiedniej klasy nie tylko według jego “poziomu” (niższe – wyższe), ale również według jego treści, np. gniew, żal, rozrzewnienie, smutek itd. b. Przedmiot lub kierunek uczucia. Stwierdzenie to może mieć – jak widzieliśmy, charakter negatywny, bywają •bowiem uczucia bezprzedmiotowe, bezte- matyczne, bezkierunkowe. Może przyjść też do przeniesienia uczucia na przedmiot inny. Dzieje się to na drodze promieniowania (irradiacji). Właściwy przedmiot może się przy tym – jak to bywa w fobiach – zataić. Siła i głębia uczucia. Dwa te pojęcia różnią się między sobą dość za- sadniczo. Bywają afekty silne, .burzliwie przebiegające, które nie posiadają głębi. Gwałtowny gniew i silna nienawiść e- oto dwa najlepsze przykłady. O głębi mówimy wówczas, gdy uczucie ma wtasnosć poruszanta całej psychiki człowieka przez ścisłą łączność ze sferą myślenia, ze sferą dążeń i woli, a także przez łączność z szeregiem innych uczuć niższych czy wyższych, przy odpowiedniej trwałości takiego uczucia. e. Twałość znamionuje na ogół uczucia głębokie, podczas gdy uczucia płyt- kie, choćby były nawet bardzo intensywne, odznaczają się nietrwałością. W patolo- gicznych warunkach widzimy odchylenia od tej zasady. Jeżeli afekt, który prawid- łowo powinien być nietrwały, trwa nadmiernie długo, wówczas mówimy o jego zaleganiu, a taką cechę osobowości określamy mianem uczuciowości lepkiej. Zalega- nie afektu zdarza się zasadniczo w warunkach patologicznych, jednakże bardzo silne afekty mogą u niektórych osobników nawet w warunkach prawidłowych doprowa- dzić do zjawiska ich zalegania. Afekty o tych właściwościach zwykło. się określać nazwą namiętności. [podobne: , infekcje intymne, oczyszczalnie przydomowe, magnez i witamina b6 ]

Depresja chorobliwa moze osiagnac niezwykle

Tuesday, July 12th, 2016

Depresja chorobliwa może osiągnąć niezwykłe nasilenie, od ciężkiego smutku aż do skrajnej rozpaczy. Wszystkie przeżycia w tym stanie są przepojone psy- chicznym bólem, chory jest pesymistą, twierdzi, że wszystko jest stracone, nie ma już żadnej nadziei na przyszłość, oczekuje od losu wszystkiego najgorszego dla siebie i dla swoich bliskich. Próby przekonywania go nie dają wyniku, a nawet jeszcze bardziej rozdrażniają. Często spostrzeżenia ulegają przybled- nięciu, nabierają cech obcości, jednostajności, niesamowitości. Nawet barwy tracą swą żywość, potrawy swój smak, miłość rodzinna swoje natężenie. Tok myślenia zwalnia się, tylko czarne myśli przychodzą do głowy, wysiłki umy- słowe stają się trudne, uciążliwe, przykre. Radosne wiadomości spływają po wierzchu, a każda naj drobniejsza przykrość urasta do rozmiarów klęski: Z zahamowaniem myślowym (bradyphrenia) idzie-w parze zahamowanie ru- chowe (bradykinesis). Powzięcie postanowienia jest dla chorego trudne lub czasem wręcz niemożliwe. Trudno mu także oderwać się od jednego przykrego tematu, który góruje w wyobraźni chorego na kształt myśli nadwartościowej (monoideismus). W przygnębieniu pochodzenia reaktywnego zasadniczo nie ma lęku. Jego obecność ma doniosłe znaczenie rozpoznawcze, gdy chodzi o depresję tzw. endogenną. W tej ostatniej poczucie małowartościowości może się wzmagać aż do rozmiarów urojeń winy, grzeszności, samooskarżających urojen, ruiny materialnej. Taką samą treścią przepojone są urojenia ksobne i zdarzające się tutaj niekiedy urojenia prześladowcze. Te ostatnie tym się różnią od paranoicznych i paranoidalnych, że nie spoty- kają się z protestem chorego, przeciwnie, uważane są przezeń za sprawiedliwą karę za popełnione rzekomo zbrodnie. [podobne: , Bielizna nocna damska, infekcje intymne, implanty zębów ]