Posts Tagged ‘implanty zębów’

UCZUCIA (AFEKTY) I ICH PATOLOGIA

Tuesday, July 12th, 2016

UCZUCIA (AFEKTY) I ICH PATOLOGIA PRAWIDŁOWE CZYNNOŚCI UCZUCIOWE Liczba synonimów na oznaczenie uczuć, zaznaczających co najwyżej dość nie- uchwytne odcienie, jest przeogromna – najlepszy to dowód, jak wielką rolę one w życiu odgrywają i ile im poświęcano uwagi. Próby sklasyfikowania uczuć, podzie- lenia ich w sposób ostry na rodzaje i odcienie, nie udały się dotąd. W psychologii ujmowanej . przyrodniczo bierzemy uczucia ewolucyjnie, sprowa- dzając je do jednego zasadniczego korzenia genetycznego. Dlatego cała ta grupa musi otrzymać jednolitą nazwę, chociaż publiczność, wychowana na literaturze pięk- nej, zmienia z dużą dowolnością zakres i treść tego pojęcia. Zasadniczo więc całą tę grupę, zjawisk psychicznych określamy nazwą: uczucia, Za synonim- uważamy ła- ciński termin affectus, używając go w klinice szczególnie często w spolszczonej postaci: afekt. Za synonimy rzadziej używane poczytujemy i inne terminy, które niektórzy autorzy usiłują wyosobnić pojęciowo jak np: wzruszenie, emocje, aiiecti- vitas itd. Jeżeli w grupie tych zjawisk psychicznych chcemy wyróżnić pewne szczególne zjawiska, to nazywamy je odpowiednimi terminami, których nie brak w słowniku codziennego życia, np, przyjemność, przykrość, lęk, strach, gniew, miłość, współczu- cie, zazdrość, zdziwienie, zaciekawienie, radość, duma, pycha, pogarda, tęsknota, wesołość, smutek, przygnębienie, rozpacz, nienawiść, wdzięczność, poważanie, po- dziw,. pożądanie, obrzydzenie, uczucia estetyczne, religijne, społeczne, rodzinne, wstyd, nastrój podniosły itd. Listę tych rozmaitych uczuć, zestawionych tu rozmyślnie bez ładu, można by tak jeszcze długo ciągnąć. Chociaż sklasyfikowanie tych przeróżnych przeżyć psychicznych nie jest możliwe, to jednak w nich wszystkich można się dopatrzeć jednej i tej samej jakości. O ile w procesach poznawczych odzwierciedlają się rzeczy i zjawiska świata zewnętrznego lub wewnętrznego, to tutaj, gdy chodzi o uczucia, przeżywamy swój podmiotowy sto- sunek do tych rzeczy i zjawisk. [hasła pokrewne: , implanty zębów, bielizna nocna, gabinet ginekologiczny ]

Depresja chorobliwa moze osiagnac niezwykle

Tuesday, July 12th, 2016

Depresja chorobliwa może osiągnąć niezwykłe nasilenie, od ciężkiego smutku aż do skrajnej rozpaczy. Wszystkie przeżycia w tym stanie są przepojone psy- chicznym bólem, chory jest pesymistą, twierdzi, że wszystko jest stracone, nie ma już żadnej nadziei na przyszłość, oczekuje od losu wszystkiego najgorszego dla siebie i dla swoich bliskich. Próby przekonywania go nie dają wyniku, a nawet jeszcze bardziej rozdrażniają. Często spostrzeżenia ulegają przybled- nięciu, nabierają cech obcości, jednostajności, niesamowitości. Nawet barwy tracą swą żywość, potrawy swój smak, miłość rodzinna swoje natężenie. Tok myślenia zwalnia się, tylko czarne myśli przychodzą do głowy, wysiłki umy- słowe stają się trudne, uciążliwe, przykre. Radosne wiadomości spływają po wierzchu, a każda naj drobniejsza przykrość urasta do rozmiarów klęski: Z zahamowaniem myślowym (bradyphrenia) idzie-w parze zahamowanie ru- chowe (bradykinesis). Powzięcie postanowienia jest dla chorego trudne lub czasem wręcz niemożliwe. Trudno mu także oderwać się od jednego przykrego tematu, który góruje w wyobraźni chorego na kształt myśli nadwartościowej (monoideismus). W przygnębieniu pochodzenia reaktywnego zasadniczo nie ma lęku. Jego obecność ma doniosłe znaczenie rozpoznawcze, gdy chodzi o depresję tzw. endogenną. W tej ostatniej poczucie małowartościowości może się wzmagać aż do rozmiarów urojeń winy, grzeszności, samooskarżających urojen, ruiny materialnej. Taką samą treścią przepojone są urojenia ksobne i zdarzające się tutaj niekiedy urojenia prześladowcze. Te ostatnie tym się różnią od paranoicznych i paranoidalnych, że nie spoty- kają się z protestem chorego, przeciwnie, uważane są przezeń za sprawiedliwą karę za popełnione rzekomo zbrodnie. [podobne: , Bielizna nocna damska, infekcje intymne, implanty zębów ]