Porównanie testów na obecność okluzji w kale dla badania przesiewowego jelita grubego i odbytu ad 5

Obliczyliśmy także charakterystykę wydajności dla każdego testu, uwzględniając tylko te osoby, które pomyślnie ukończyły wszystkie trzy karty do tego testu lub które miały co najmniej jedną kartę testową z wynikiem pozytywnym. Czułość, swoistość i wartości predykcyjne były podobne do podanych powyżej (dane nie pokazane). Hemoccult II wykrył 1,6 raka jelita grubego i 4,1 polipów na 1000 badanych pacjentów. Hemoccult II Sensa, HemeSelect i test kombinacyjny wykryli więcej raków jelita grubego i więcej polipów niż Hemoccult II. Na każde 1000 osób poddanych badaniu, Hemoccult II Sensa znalazłaby 1,8 więcej nowotworów jelita grubego i 5,0 więcej polipów niż Hemoccult II, i potrzebnych było 111 więcej kolonoskopii; HemeSelect znalazłby 1,3 więcej nowotworów jelita grubego i 5,0 więcej polipów, a także 34 kolejne kolonoskopie; w teście mieszanym znalazłoby się 1,1 więcej raków jelita grubego i 2,4 więcej polipów, a także 5 więcej kolonoskopii.
Dyskusja
Rak jelita grubego ma względnie wysoką częstość występowania i możliwość wykrywania w leczonej, przedklinicznej fazie oraz w zapobieganiu przez usunięcie przednowotworowych polipów. Idealny test przesiewowy byłby bardzo czuły i swoisty, a także skuteczny w zmniejszaniu zachorowalności i śmiertelności. Hemoccult II ma kilka z tych cech, ale jego czułość w wykrywaniu raka jelita grubego i polipów jest niska.1,2 Do niedawna, 10-12 nie było danych pokazujących, że badanie przesiewowe w kale okulistycznym może zmniejszyć śmiertelność z powodu raka okrężnicy. Mandel i wsp. 12 odnotowali 33-procentową redukcję śmiertelności z ponownie uwodnionymi kartami Hemoccult II. Rehydracja zwiększa czułość testu, ale zmniejsza jego swoistość i prowadzi do wysokiego odsetka wyników fałszywie dodatnich; kolonoskopia była konieczna u 38 procent badanych.
Okazało się, że wrażliwość nowszych testów była lepsza niż w Hemoccult II. Najdokładniejszym sposobem pomiaru czułości jest wykonanie kolonoskopii u wszystkich badanych pacjentów niezależnie od wyników ich badań. Zastosowaliśmy alternatywną metodę, długoterminową obserwację, jak sugerowali Cole i Morrison.13 Kolonoskopia u wszystkich pacjentów poddanych badaniu przesiewowym 8104 nie była możliwa, ale dwuletnie dane uzupełniające były dostępne dla 96 procent pacjentów.
Dwuletni okres obserwacji wszystkich istotnych nowotworów jelita grubego obecnych w badaniu przesiewowym został wybrany na podstawie ogólnie przyjętej bezpośredniej zależności między wielkością nowotworu a prawdopodobieństwem krwawienia, 14,15 oraz z powodu naszego utrzymania zdrowia agresywna promocja przez organizację badania krwi utajonej w kale i sigmoidoskopii w badaniach przesiewowych bezobjawowych pacjentów w wieku 50 lat i starszych. Oceniając wyniki testu, nie uwzględniono gruczolaków o średnicy poniżej cm, które zostały wykryte podczas obserwacji, ponieważ małe gruczolaki rzadko krwawią lub krwawią w ilościach, które prawdopodobnie nie zostaną wykryte podczas badania16, chyba że przez przypadek.17
W naszej analizie uwzględniliśmy 4 procent pacjentów bez pełnej dwuletniej obserwacji, ponieważ dysponowaliśmy danymi przez co najmniej jeden rok obserwacji w 51 procentach tej podgrupy. Na nasze szacunki wpłynęłyby wszelkie raki, które mogły wystąpić u tych osób w czasie utraconym w wyniku obserwacji
[patrz też: zsz nr 1 biała podlaska, usg poznan, chirurg naczyniowy warszawa nfz ]

Tags: , ,

No Responses to “Porównanie testów na obecność okluzji w kale dla badania przesiewowego jelita grubego i odbytu ad 5”

 1. Agnieszka says:

  Nie da się lekceważyć nietolerancji bo boli brzuch

 2. Paulina says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: drogeria kosmetyczna[...]

 3. Married Man says:

  Też tak miałam ostatnio

 4. Little Cobra says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu testy konsumenckie żywności[...]

 5. Freak says:

  moje wyniki: tsh 4,400

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz usg poznan zsz nr 1 biała podlaska