Po porozumieniu sie z lekarzem

Po porozumieniu się z lekarzem poradni higienistka przeprowadza na miejscu zarządzenia, które mają na celu przede wszystkim ochronę przed zakażeniem współmieszkańców chorego, zwłaszcza dzieci. Poste- powanie w różnych przypadkach będzie różne. W jednych – wypadnie oddzielić od chorego dzieci przez umieszczenie ich w zdrowej rodzinie na wsi, w kolonii itd., w innych – trzeba będzie skierować chorego na gruźliczy oddział szpitalny, do sanatorium itd., w innym znowu – od- osobnić chorego w mieszkaniu itd. Ochraniając otoczenie przed. zakaże- niem, należy równocześnie skłonić wszystkich współmieszkańców cho- rego do poddania się badaniu w poradni przeciwgruźliczej, by wykryć gruźlicę w najwcześniejszym okresie. Zwłaszcza wielką uwagę należy zwrócić na dzieci stykające się z chorym oraz na osoby w wieku podesz- łym, które nieraz rozsiewają dookoła siebie prątki gruźlicy nie wiedząc nawet, że są chore na gruźlicę. Osoby te często wprawdzie kaszlą, ale i one same, i ich otoczenie nie nadają temu znaczenia sądząc, że kaszel pochodzi ze starczej rozedmy płuc, dychawicy lub p ale ni al tytoniu. Badanie w poradni osób, które stykają się z chorym, ma dla wykry- wania ognisk gruźliczych tym większe znaczenie, że chorzy na gruźlicę zgłaszają się sami do lekarza po poradę przeważnie dość późno, miano- wicie po upływie prawie 1-6 miesięcy od początku choroby w 60%, a po upływie przeszło roku – w 8%, innymi słowy, we wczesnym okre- sie zgłasza się do lekarza najwyżej 50% chorych. Ta okoliczność naka- zuje, by poradnia nie czekała na zgłoszenie się do niej chorego, lecz sa- ma szła pierwsza do otoczenia chorego na gruźlicę. Ogromne znaczenie pod tym względem mają okresowe badania gromadne w dużych skupie- niach ludzi (w szkołach, wojsku, fabrykach, przytułkach itd.). Badania takie wiodą najszybciej do wykrycia przypadków wczesnej gruźlicy i przyczyniają się do wyłowienia przypadków gruźlicy przebiegającej bez podmiotowych objawów, pomimo że zmiany w płucach są już nie- raz dość rozległe (tzw. tubercuiosis pulmonum inappercepta). Przez to ułatwia się zarówno leczenie tych chorych, jak i walkę z szerzeniem się gruźlicy. Ze względu na doniosłość tych badań powinny być one naka- zane nawet ustawowo, zwłaszcza w zbiorowiskach skupiających dzieci i młodzież w tch okresach życia, w których zakażenie gruźlicze jest szczególnie niebezpieczne. [więcej w: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie, poradnia psychologiczna ursynów, zsz nr 1 biała podlaska, odruch oksytocynowy ]

Tags: , , ,

No Responses to “Po porozumieniu sie z lekarzem”

 1. Mr. Thanksgiving says:

  Mam podobne wyniki i te same problemy z wlosami

 2. Katarzyna says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: soczewki[...]

 3. Criss Cross says:

  Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

 4. Zofia says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu odszkodowania za błędy medyczne[...]

 5. Kitchen says:

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

 6. Freak says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: endokrynolog[...]

 7. Victoria says:

  Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

Powiązane tematy z artykułem: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie odruch oksytocynowy poradnia psychologiczna ursynów zsz nr 1 biała podlaska