Od szpitali i oddzialów plucnych

Od szpitali i oddziałów płucnych różnią się sanatoria jedynie wa- runkami klimatycznymi. Ze względu na dłuższy pobyt sal}atorium jest dla chorego doskonałą szkołą, gdyż poucza go o ważności zasad i prze- .pisów higienicznych dla zapobiegania i leczenia gruźlicy. Sanatorium przypada także rola zakładu, w którym chory znajduje wyraźną pomoc w razie Zaostrzenia choroby i chwilowego zmniejszenia się zdolności do pracy. Do sanatoriów, w których chorzy u nas przebywają zwykle naj- wyżej 3-6 miesięcy, kierujemy wyłącznie chorych na gruźlicę potrze- bujących leczenia, których stan rokuje osiągnięcie możliwie trwałej po- prawy. Są to: 1. chorzy w okresie nacieku wczesnego; obserwacja w warunkach sanatoryjnych umożliwia określenie tendencji rozwojowej gru- źlicy, wczesne uchwycenie wytwarzania się jamy i wczesne jej leczenie; 2. chorzy z gruźlicą płuc początkową, jeżeli jej objawy nie ustępują szybko bez leczenia sanatoryjnego; 3. przypadki zaostrzenia gruźlicy i 4. chorzy w późniejszych okresach choroby, np. przypadki gruźlicy rozpadowo-włóknistej u osób młodych, jeżeli od leczenia sana- toryjnego z leczeniem chirurgicznym włącznie można oczekiwać poprawy nie dającej się osiągnąć w warunkach niesanatoryjnych. Natomiast przypadków nieuleczalnych i chorych z gruźlicą płuc nie- czynną, a tym bardziej Z gruźlicą, której rozpoznanie nie jest pewne, nie powinno się kierować do sanatoriów. W odróżnieniu od szpitali i szpitalnych oddziałów płucnych sanatoria społeczne mają zadanie nie tylko leczyć, ale 1 przysposabiać chorych na gruźlicę do pracy po opuszczeniu sanatorium. Chory na gruźlicę, gdy sprawa już się uspokoi i staje się- nieczynna, zaczyna w sanatorium sto- pniowo pod ustawiczną kontrolą lekarza wykonywać dokładnie dawko- waną prace-w swym zawodzie oraz doskonali się w; nim, by po opu- szczeniu sanatorium mógł znaleźć pracę. Zatem nie chodzi tu o rozrywkę chorego ani o wypełnienie wolnego czasu, lecz o cel leczniczy. Praca powinna być wykonana w warunkach higienicznych, a więc w pomieszczeniach otwartych, wolnych od kurzu, dniem itd. To zada- nie sanatorium ma ogromne znaczenie społeczne i ekonomiczne a także dla psychiki samego chorego, który się przekonuje, że nie jest ciężarem dla rodziny ani dla społeczeństwa. W Anglii powstały osiedla w pobliżu niektórych sanatoriów, przeznaczone dla przypadków gruźlicy prze- wlekłej nieuleczalnej. Wzorem ich może być kolonia stała w Papworth. Zajmuje ona obszar 140 hektarów i składa się: 1. z sanatorium-szpitala; 2. z oddziału, w którym chorzy wprawiają się do pracy i 3. z osiedla przeznaczonego na stały pobyt. [więcej w: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie, poradnia psychologiczna ursynów, zsz nr 1 biała podlaska, odruch oksytocynowy ]

Tags: , , ,

No Responses to “Od szpitali i oddzialów plucnych”

 1. Cereal Killer says:

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

 2. Woo Woo says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: opinie medyczne[...]

 3. Monika says:

  Boli mnie ostanio brzuch strasznie.

 4. Cabbie says:

  Article marked with the noticed of: odzież ochronna[...]

 5. Zero Charisma says:

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

Powiązane tematy z artykułem: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie odruch oksytocynowy poradnia psychologiczna ursynów zsz nr 1 biała podlaska