Mutacje BRCA1 w populacyjnym badaniu młodych kobiet z rakiem piersi

Czynniki genetyczne, hormonalne i środowiskowe mają znaczenie w etiologii raka piersi, 1-5, która jest najczęstszym stanem złośliwym i drugą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z rakiem wśród kobiet amerykańskich.6 Odziedziczone mutacje w p53,7 Wiadomo, że BRCA1, 8 i BRCA2 9 powodują predyspozycje do raka piersi, a heterozygoty z powodu mutacji genu ataksja-teleangiektazja mogą być również narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi .10 Niemniej jednak, informacje ilościowe dotyczące wkładu dziedziczenia w ogólną zachorowalność rak piersi w populacji był w dużej mierze wnioskiem Identyfikacja i klonowanie genu BRCA1 są okazją do dalszego określenia roli czynników genetycznych w raku piersi. BRCA1 został zmapowany do chromosomu 17q przez analizę sprzężeń dużych rodzin, które obejmowały wiele kobiet z rakiem piersi, z których wiele miało niezwykle wczesny wiek wystąpienia choroby.8 Wzorzec przypadków raka piersi w rodzinach, których choroba jest związana z Region BRCA1 jest najbardziej spójny z autosomalnym dominującym sposobem dziedziczenia i wysokim poziomem penetracji, co odpowiada przewidywaniom genetycznych analiz epidemiologicznych.2.3 Badania wykazały także grupowanie przypadków raka jajnika w niektórych z tych rodzin.11 Kobiety w wybranych rodziny wysokiego ryzyka, u których występuje mutacja BRCA1, wydają się mieć co najmniej 80-procentowe ryzyko zachorowania na raka piersi, a także istotne ryzyko raka jajnika.12 Ponadto, obowiązkowi nosiciele zmutowanych alleli BRCA1 mogą mieć zwiększone ryzyko zarówno rak prostaty i rak jelita grubego.13,14
Gen BRCA1 jest kodowany przez nukleotydy 5592 rozmieszczone w regionie genomowym w przybliżeniu 100 kb.15. 22 kodujące egzony genu kodują białko o 1863 aminokwasach. Białko zawiera przypuszczalną domenę palca RING (wiążącą cynk) w pobliżu końca aminowego, co sugeruje, że BRCA1 może regulować transkrypcję. Jedno z ostatnich badań sugeruje, że BRCA1 może hamować wzrost komórek nabłonkowych sutków.16
Ostatnie wspólne badanie opisujące 80 mutacji w linii płciowej podsumowuje spektrum i częstotliwość mutacji BRCA1, które dotychczas zidentyfikowano, głównie w rodzinach wysokiego ryzyka17. Przedstawiono wszystkie klasy mutacji – mutacje missense, mutacje nonsensowne, delecje, insercje i mutacje intronowe . Ponad 75 procent zgłoszonych mutacji powoduje produkcję skróconego białka. Mutacje występują w całej sekwencji kodującej, chociaż kilka powszechnych mutacji znaleziono w wielu niepowiązanych rodzinach. 17-20 Pozostało kilka rodzin, których choroba jest powiązana z regionem BRCA1, w którym mutacje nie zostały jeszcze znalezione, 18-20 sugerującymi istnienie mutacji w sekwencjach regulatorowych.
Badania molekularne mutacji BRCA1 linii germinalnej koncentrują się na kobietach z rodzin wysokiego ryzyka. Chociaż badania rodzinne okazały się nieocenione do mapowania i klonowania genu, obserwacje w takich rodzinach dotyczące natury i przenikania mutacji BRCA1 mogą nie odzwierciedlać pełnego spektrum zmian obecnych w populacji ogólnej. Badania epidemiologiczne sugerują, że mutacje genów wysoce dominujących w penetrantach, takich jak BRCA1, mogą stanowić znaczną część bardzo wczesnego raka piersi w populacji ogólnej 3, chociaż ta prognoza nie została bezpośrednio przebadana na poziomie molekularnym
[hasła pokrewne: erozja szkliwa, test na nietolerancję pokarmową z krwi, śledzie w oleju z cebulką ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje BRCA1 w populacyjnym badaniu młodych kobiet z rakiem piersi”

 1. Ida says:

  Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

 2. Mr. Gadget says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu odzież bhp[...]

 3. Weronika says:

  Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

 4. Szymon says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: protetyka bielsko biała[...]

 5. Jigsaw says:

  Kurcze miesni to cukier w diecie

Powiązane tematy z artykułem: erozja szkliwa śledzie w oleju z cebulką test na nietolerancję pokarmową z krwi