Jamy nieme oraz malo mówiace

Jamy nieme oraz mało mówiące wykrywa się badaniem radiologicznym. Potwierdza ono także rozpoznanie jam jawnych. Dzięki badaniom radiologicznym dziś wiemy, że jamy w płucach zdarzają się w gruźlicy płuc bez porównania częściej niż sądzono dawniej, i często tworzą się już bardzo wcześnie, gdy dawniej zaliczano je do późnych okresów suchot płucnych. Na ekranie objawia się jama w płucu najczęściej w postaci wy- jaśnienia, otoczonego pierścieniastym zacienieniem różnego stopnia. Wy- jaśnienie jest wyrazem ubytku tkanki płucnej. Kształt jego bywa roz- maity: okrągły, jajowaty lub nieregularny. Zacienienie zależy od nacieku dookoła jamy lub od włóknienia otaczającej tkanki płucnej. Naokoło jam powstających z nacieku wczesnego nie ma zazwyczaj wyraźnych zmian włóknistych i dlatego w obrazie radiologicznym granice ich nie są talk wyraźne jak granice jam późnych. Rzadziej jama rysuje się jako cień pierścieniasty,. ograniczony cienką, dobrze zarysowaną linią, leżący wśród tkanki płucnej zupełnie prawidłowej lub prawie niezmienionej. Rozpoznanie radiologiczne jamy płucnej znajduje poparcie, jeżeli stwier- dza się w niej płyn w postaci poziomego cienia na jej dnie zlewającego się z dolną częścią cienia pierścieniastego. Rozpoznaniu jam niepewnych może znacznie dopomóc badanie tomograficzne klatki piersiowej. Aczkolwiek jamy w płucach wykrywa się bardzo często tylko bada- niem radiologicżnym, to jednak i ta metoda może zawodzić, gdyż np. jama może być niewidoczna wskutek cieni, zależnych od wysięku opłucnego, zgrubień oplucnej lub rozległego, -gęstego zwłóknienia tkanki płucnej. Cienie żeber lub obojczyka mogą także przykrywać jamę leżącą w ich płaszczyźnie. Niekiedy stwierdza się jamę w płucu dopiero po – wytworzeniu odmy opłucnej leczniczej. W ogóle dla wykrycia jamy nieraz trzeba dokonać wielokrotnych badań radio- logicznych, przy tym w różnych płaszczyznach. I wtedy wszakże nie każdy obraz sprawiający wrażenie jamy przy badaniu radio- logicznym jest obrazem istotnej jamy w płucu. Obraz podobny do jamy może być wywołany przez skrzyżowanie się prawidłowych oraz patologicznych cieni przez ograniczoną rozedmę, ograniczoną odmę opłucną, pasma zdrowej tkanki płucnej wtłoczone do tkanki za- gęszczonej włóknistej itd. Również obrazy radiologiczne pozornych roz- ległych jam płucnych, wyłaniających się dopiero w przebiegu odmy. opłucnej leczniczej, mogą być w istocie obrazami jam rzekomych, za- leżnymi od rozciągnięcia przez zrosty zdrowego powietrznego miąższu płucnego. Takie jamy rzekome cechuje to, że one znajdują się zawsze w przedłużeniu osi zrostu. Błędów tych nieraz unikniemy dokonując zdjęć radiologicznych nie tylko w kierunku strzałkowym, – ale także w kierunkach bocznych i skośnych. [hasła pokrewne: odczulanie biorezonansem, odczulanie biorezonansem do włosów, przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz]

Tags: , ,

No Responses to “Jamy nieme oraz malo mówiace”

 1. Laura says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: daa[...]

 2. Michał says:

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

 3. Nel says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: szczoteczki elektryczne[...]

 4. Vanessa says:

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

 5. Piotr says:

  [..] Odniesienie w tekscie do akcesoria stomatologiczne[...]

 6. Stanisław says:

  Używam kwasu w kapsułkach

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz odczulanie biorezonansem przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz