Depresja chorobliwa moze osiagnac niezwykle

Depresja chorobliwa może osiągnąć niezwykłe nasilenie, od ciężkiego smutku aż do skrajnej rozpaczy. Wszystkie przeżycia w tym stanie są przepojone psy- chicznym bólem, chory jest pesymistą, twierdzi, że wszystko jest stracone, nie ma już żadnej nadziei na przyszłość, oczekuje od losu wszystkiego najgorszego dla siebie i dla swoich bliskich. Próby przekonywania go nie dają wyniku, a nawet jeszcze bardziej rozdrażniają. Często spostrzeżenia ulegają przybled- nięciu, nabierają cech obcości, jednostajności, niesamowitości. Nawet barwy tracą swą żywość, potrawy swój smak, miłość rodzinna swoje natężenie. Tok myślenia zwalnia się, tylko czarne myśli przychodzą do głowy, wysiłki umy- słowe stają się trudne, uciążliwe, przykre. Radosne wiadomości spływają po wierzchu, a każda naj drobniejsza przykrość urasta do rozmiarów klęski: Z zahamowaniem myślowym (bradyphrenia) idzie-w parze zahamowanie ru- chowe (bradykinesis). Powzięcie postanowienia jest dla chorego trudne lub czasem wręcz niemożliwe. Trudno mu także oderwać się od jednego przykrego tematu, który góruje w wyobraźni chorego na kształt myśli nadwartościowej (monoideismus). W przygnębieniu pochodzenia reaktywnego zasadniczo nie ma lęku. Jego obecność ma doniosłe znaczenie rozpoznawcze, gdy chodzi o depresję tzw. endogenną. W tej ostatniej poczucie małowartościowości może się wzmagać aż do rozmiarów urojeń winy, grzeszności, samooskarżających urojen, ruiny materialnej. Taką samą treścią przepojone są urojenia ksobne i zdarzające się tutaj niekiedy urojenia prześladowcze. Te ostatnie tym się różnią od paranoicznych i paranoidalnych, że nie spoty- kają się z protestem chorego, przeciwnie, uważane są przezeń za sprawiedliwą karę za popełnione rzekomo zbrodnie. [podobne: , Bielizna nocna damska, infekcje intymne, implanty zębów ]

Tags: , ,

Comments are closed.