Czynnosci intelektualne zdaja sie nie

Czynności intelektualne zdają się nie ulegać obniżeniu, zwierzę zachowuje swoje zdolności gnostyczne, a jednak tajemna siła instynktu płciowego (sex appeal) góruje ponad wszystkim. Zmieniają się wówczas również trwałe cechy charakterologiczne, zwierzę nabiera nowych właściwości: staje się nieposłuszne, opuszcza mieszkanie, do którego jest przywiązane, ucieka od swego pana. Jeżeli wyjątkowy ten stan porównamy behawiorystycznię z wynikami w sposób nieuprzedzony prowadzonych spostrzeżeń nad ludźmi zakochanymi, to znajdziemy pewne rysy wspólne: ta sama nagła przemiana osobowości, ten sam monoideizm, ten sam zwrot ku nowym zainteresowaniom, to samo górowanie jednego uczucia nad innymi uczuciami zarówno wyższymi, jak i niższymi, to samo oderwanie się od na- wyków środowiskowych. Zespół zakochania w porównaniu z rują jest nieporównanie bogatszy o składniki czysto ludzkie. Nawet jeżeli człowiek w pełni nie uświadamia sobie, że jest zakochany, to jednak przeżywa podmiotowo stan szczególny, stojący na pograniczu między bezkrytycznym błogostanem i tajemniczym poczuciem czaru, który spływa z przedmiotu zakochania. Przedmiot ten nabiera cech uroku, wobec którego cichnie głos rozsądku i krytycznej rozwagi. U pewnych osobników, zwłaszcza młodocianych, przewlekający się stan uniesienia może stwarzać coś w rodzaju po- czucia posłannictwa, pragnienia uczynienia z siebie ofiary, poświęcenia się, zatrace- nia, Wyjątkowy ten stan żyje we wspomnieniach jako okres szcześlrwego odurzenia. rozkosznego upojenia. W stanie tym może się nawet zacierać spostrzegawczość: przykre dla osób postronnych wonie stają się upajającą podnietą, braki urody mogą na przekór trzeźwemu osądowi podniecać, to co brzydkie i kłótliwe może się właśnie podobać. W stanie tym kierunek dążeń może ulec skrzywieniu, lub przeciwnie, pod wpływem wzniosłych uczuć niezrównoważone dotąd dążenia mogą się ześrodkować w szlachetnym kierunku. Wzrasta więc sugestywność zakochanego osobnika, co z ko- lei ułatwia powzięcie decyzji nawet w naj żywotniej szych zagadnieniach bytu. Zanim pryśnie czar, pod wpływem nastroju mogą nastąpić najlekkomyślniejsze posunięcia życiowe. Podobnie jak ruja stan ten jest przemijający, a nawet u osobników prymi- tywnych może nawracać okresowo. W sprzyjających warunkach ostry ten zespół quasi-psychotyczny przechodzi w przewlekły stan miłości, gdy do pierwotnego na- stroju. zakochania dołączą się trwalsze uczucia przyjaźni, wspólnych zainteresowań i przyzwyczajenia. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, Kabiny Sanitarne, rehabilitacja ]

Tags: , ,

Comments are closed.