Zachowanie zdolności gnostycznych przez zwierzęta.

Czynności intelektualne zdają się nie ulegać obniżeniu, zwierzę zachowuje swoje zdolności gnostyczne, a jednak tajemna siła instynktu płciowego (sex appeal) góruje ponad wszystkim. Zmieniają się wówczas również trwałe cechy charakterologiczne, zwierzę nabiera nowych właściwości: staje się nieposłuszne, opuszcza mieszkanie, do którego jest przywiązane, ucieka od swego pana. Jeżeli wyjątkowy ten stan porównamy behawiorystycznie z wynikami w sposób nieuprzedzony prowadzonych spostrzeżeń nad ludźmi zakochanymi, to znajdziemy pewne rysy wspólne: ta sama nagła przemiana osobowości, ten sam monoideizm, ten sam zwrot ku nowym zainteresowaniom, to samo górowanie jednego uczucia nad innymi uczuciami zarówno wyższymi, jak i niższymi, to samo oderwanie się od nawyków środowiskowych. Zespół zakochania w porównaniu z rują jest nieporównanie bogatszy o składniki czysto ludzkie. Nawet jeżeli człowiek w pełni nie uświadamia sobie, że jest zakochany, to jednak przeżywa podmiotowo stan szczególny, stojący na pograniczu między bezkrytycznym błogostanem i tajemniczym poczuciem czaru, który spływa z przedmiotu zakochania. Przedmiot ten nabiera cech uroku, wobec którego cichnie głos rozsądku i krytycznej rozwagi. U pewnych osobników, zwłaszcza młodocianych, przewlekający się stan uniesienia może stwarzać coś w rodzaju poczucia posłannictwa, pragnienia uczynienia z siebie ofiary, poświęcenia się, zatracenia. Wyjątkowy ten stan żyje we wspomnieniach jako okres szczęśliwego odurzenia, rozkosznego upojenia. W stanie tym może się nawet zacierać spostrzegawczość: przykre dla osób postronnych wonie stają się upajającą podnietą, braki urody mogą na przekór trzeźwemu osądowi podniecać, to co brzydkie i kłótliwe może się właśnie podobać. W stanie tym kierunek dążeń może ulec skrzywieniu, lub przeciwnie, pod wpływem wzniosłych uczuć niezrównoważone dotąd dążenia mogą się ześrodkować w szlachetnym kierunku. Wzrasta więc sugestywność zakochanego osobnika, co z kolei ułatwia powzięcie decyzji nawet w najżywotniejszych zagadnieniach bytu. Zanim pryśnie czar, pod wpływem nastroju mogą nastąpić najlekkomyślniejsze posunięcia życiowe. Podobnie jak ruja stan ten jest przemijający, a nawet u osobników prymitywnych może nawracać okresowo. W sprzyjających warunkach ostry ten zespół quasi-psychotyczny przechodzi w przewlekły stan miłości, gdy do pierwotnego nastroju zakochania dołączą się trwalsze uczucia przyjaźni, wspólnych zainteresowań i przyzwyczajenia. [hasła pokrewne: odbudowa zęba koszt, test na nietolerancję pokarmową z krwi, oddział detoksykacyjny ]

Tags: , ,

No Responses to “Zachowanie zdolności gnostycznych przez zwierzęta.”

 1. Overrun says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: koncentrator tlenu[...]

 2. Midnight Rider says:

  lekarz u którego się leczę nie chce obniżyć mi dawki leku

 3. Midnight Rider says:

  Article marked with the noticed of: dentofobia[...]

 4. Agnieszka says:

  Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

Powiązane tematy z artykułem: odbudowa zęba koszt oddział detoksykacyjny test na nietolerancję pokarmową z krwi