Chociaz szczepionka RC.G. jest nieszkodliwa.

Chociaż szczepionka RC.G. jest nieszkodliwa. to jednak przy jej sto- sowaniu zdarzają się powikłania. Zależą one przeważnie od błędów w postępowaniu. Najczęstszą przyczyną powikłań jest zaniedbanie nale- żytego odosobnienia szczepionych. Zakażenie zjadliwymi prątkami gru- źlicy w pierwszych 15 dniach po szczepieniu, gdy odporności jeszcze nie ma albo gdy Ona zaczyna dopiero się wytwarzać, kończy się nieraz ost- rym gruźliczym zapaleniem opon mózgowych lub inną ciężką postacią ostrej gruźlicy. Zakażenie prątkami gruźlicy po uzyskaniu odporności po- szczepiennej, jeżeli wywołuje gruźlicę, to w postaci łagodnej i jest tyrri. mniej niebezpieczne, im dłuższy był okres odosobnienia. Dużą rolę, prócz nie dostatecznego odosobnienia szczepionej osoby, zwłaszcza dziecka, od- grywa zastosowanie szczepionki, która utraciła już swą moc, oraz szcze- pienia w okresie przedalergicznyrn, wywołanym zakażeniem zjadliwymi prątkami gruźlicy przed szczepieniem. W wyjątkowych przypadkach spostrzega się burzliwy przebieg posz- czepienny, zależny od prątków B.C.G. Calmette nadał mu miano bece- gitis. Mianowicie po szczepieniu per os spostrzega się niekiedy zabu- rzenia żołądkowo-jelitowe w. postaci wymiotów i płynny cli stolców oraz spadek wagi, ciała o 100-400 g, a w ciężkich przypadkach nawet o 1 kg i więcej, Objawy te ustępują najczęściej po kilku dniach bez następstw, rzadziej towarzyszy im zatrzymywanie rozwoju. Spostrzegano także rop- ne zapalenie węzłów szyjnych i obrzmienie węzłów śródpiersiowych, przy czym w ropie stwierdzano tylko prątki B.C.G. O rzadkości powikłań po szczepieniach B.C.G., wykonanych należycie, świadczy doświadczenie nabyte po masowych szczepieniach doskórnych, wykonanych w kraju po ostatniej wojnie światowej: do 15 czerwca 1949 r. zgłoszono z całej Polski 45 przypadków powikłań miejscowych w postaci długotrwałych, nie gojących się ropni lub owrzodzeń, niekiedy z obrzmie- niem okolicznych węzłów chłonnych oraz 62 przypadki gruźlicy u szcze- pionych. Jest to liczba nikła w porównaniu z liczbą osób zaszczepionych, która wynosiła w tym czasie prawie 1.800.000. [hasła pokrewne: odczulanie biorezonansem, odczulanie biorezonansem do włosów, przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz ]

Tags: , ,

No Responses to “Chociaz szczepionka RC.G. jest nieszkodliwa.”

  1. Sky Bully says:

    jest tam selen , omega 3, witamina D, cynk, kwas foliowy

  2. Pola says:

    [..] Cytowany fragment: depilacja[...]

  3. Lilianna says:

    Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz odczulanie biorezonansem przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz